Nyheder

 

 • Giv dit besyv med om de kommende klimakrav i BR


  Svar på 14 hurtige spørgsmål om byggebranchens behov for viden om de nye klimakrav, der fra 2023 indføres i bygningsreglementet. Undersøgelsen gennemføres af det nye Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger, VCBK. Frist er 10. marts.

 • Webinar om funktionsafprøvning – en vigtig afslutning af byggeprocessen


  Den 28. marts kl. 14–15 afholder Videncenter for Energibesparelser i Bygninger webinar om korrekt funktionsafprøvning, der har en helt afgørende betydning for rigtigt dimensionerede og fejlfri tekniske installationer.

 • Gasforsyningen i Danmark er godt polstret


  Energistyrelsen oplyser, at der ikke er risiko for knaphed på gas i Danmark i den aktuelle forsyningssituation. Forbruget forventes at kunne dækkes med de forsyninger og lagre, der er til rådighed. Selvom gasforsyningen ikke aktuelt er truet, stiger energipriserne i øjeblikket markant, hvilket giver grobund for flere energibesparende tiltag i bygninger. Læs pressemeddelelsen fra Energistyrelsen om gassituationen i linket.

 • Nye vejledninger om funktionsafprøvning af varmepumpeanlæg


  Videncentret har lanceret to nye vejledninger om funktionsafprøvning af varmepumpeanlæg; en om jordvarme og en om luftvand-varmepumper. Alle, der udfører funktionsafprøvninger, kan bruge begge vejledninger til at sikre, at afprøvningerne bliver foretaget korrekt.

 • Eksisterende vejledninger er nu opdateret


  De eksisterende vejledninger om funktionsafprøvninger, der hjælper med at sikre korrekte installationer, er netop blevet revideret af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. De første vejledninger om funktionsafprøvninger blev udgivet i 2018 og har derfor været igennem en større revidering.

 • Nyt undervisningsmateriale om funktionsafprøvning


  Viden om målemetoder og praktiske test er altafgørende for en korrekt funktionsafprøvning. Videncentret har derfor udviklet et praksisnært undervisningsmateriale, som er frit tilgængeligt for alle uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere og andre virksomheder, der ønsker at undervise i funktionsafprøvning.

 • Få hjælp til BR18-krav ved renovering af etageejendomme


  Med en ny opdatering til BR18-værktøjet gør Videncenter for Energibesparelser i Bygninger det nu også muligt at få hurtigt svar på, hvordan man konkret overholder bygningsreglementets energikrav i etageejendomme. Førhen inkluderede værktøjet kun energikrav i enfamiliehuse, men nu inkluderer det også etageejendomme.