Husk at indregulere - også når du installerer varmepumper

Hovedparten af alle varmepumpeinstallationer er af god kvalitet på trods af nogle dårlige sager beskrevet i pressen tidligere på året. Men det er vigtigt at få varmepumpen indreguleret ordentligt. Det oplyser Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Læs mere

Nyt nøgletalskatalog for etageejendomme

Et nyt nøgletalskatalog samler nøgletal for forbrug af varme, el og vand i etageboligejendomme og giver dig indsigt i det gennemsnitlige forbrug. Det er til dig, der er bygningsejer eller driftsansvarlig for en eller flere etageboligejendomme.Læs mere

Nye krav til energirenovering kan være under opsejling

Der forhandles i øjeblikket om et nyt bygningsdirektiv i EU. Det endelige indhold kendes endnu ikke, men det forventes, at det bl.a. vil medføre nye krav i hele EU om energirenovering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Find energiløsninger og guides

Her finder du hurtigsøgning af energiløsninger, guides og vejledninger.

Vælg dine kategorier til at starte med og find, hvad du søger blandt Videncentrets over 100 forskellige materialer til at energirenovere korrekt og effektivt.

Find energiløsninger

Gratis vejledning om energibesparelser

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – VEB – samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Du er velkommen til at rette henvendelse om både overordnede emner og helt konkrete og praktiske spørgsmål.