Medlemmerne af udvalget medvirker til at udbrede kendskabet til Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og deltager i en systematisk formidling af viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor energibesparelser i bygninger i deres bagland. Desuden supplerer udvalget Videncentret med viden om evt. parallelle tiltag i byggeriet og energisektoren rettet mod energibesparelser − fx markedsføringstiltag, analyser og adgang til data − der kan bidrage til en øget implementering af energibesparelser.

Udvalget består af følgende parter:

 • Energistyrelsen
 • DI Byggeri
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • SMVdanmark
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
 • Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Rørforeningen
 • Brancheforeningen Danske Byggecentre
 • Danske Erhvervsskoler
 • GreenPower Denmark
 • Dansk Fjernvarme
 • Evida