Hvad siger BR18?

Skal jeg efterisolere eller ej? Her finder du reglerne for udskiftning, ombygning, vedligeholdelse og reparation af bygningsdele og installationer i kontorbygninger.

Funktionsafprøvninger

Der skal ifølge Bygningsreglementet gennemføres en funktionsafprøvning af en række bestemte installationer - vi forklarer dig hvordan.

Funktionsafprøvning - kontor

Belysning, indhold

Der skal ifølge Bygningsreglementet § 384 gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning.

Funktionsafprøvning - kontor

Kontor: Funktionsafprøvning af belysningsanlæg

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlæg før ibrugtagning.

Funktionsafprøvning - kontor

Vejledning: Funktionsafprøvning af bygningsautomatik i større bygninger