Hvad handler det om?

Tagremme isoleret med mindre end 100 mm kan efterisoleres udvendigt eller indvendigt afhængigt af, hvor remmen er placeret, dvs. hvor der er plads til isoleringen.

Isolering til 180mm kan opnås ved udvendig efterisolering af let eller tung ydervæg, der fortsættes op forbi tagremmen. Se Videncentrets energiløsninger:

Udvendig efterisolering af tung ydervæg
Udvendig efterisolering af let ydervæg

Fordele

Mindre varmetab gennem tagrem

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Varmere overflader og mindre træk

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO udledning  

 

Efterisolering af tagrem forøger husets værdi

 

Indeklima

Når tagremmen efterisoleres, bliver den indvendige overflade varmere. Er arbejdet udført korrekt, og er dampspærren tæt, mindskes risikoen for indvendig kondens og deraf følgende skimmelangreb. Samtidig undgås træk fra de kolde overflader.

Sådan kan det se ud

Image
Efterisoleringen af tagrem
Image
Efterisoleringen af tagrem

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende isoleringstykkelse

Ny samlet isoleringstykkelse

Indvendig
120 mm isolering
U = 0,27

Udvendig
180 mm isolering
U = 0,20

0 mm

68

75

50 mm

20

26

100 mm

-

10

125 mm

-

6

Forudsætninger

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K. For isolering med lavere lambdaværdier kan tykkelsen reduceres.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh pr. m² 75 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 75 kWh/m² x 30 m x 0,3 m =    675 kWh
Årlig energibesparelse m³ 675 kWh/11 kWh/m³ =    61 m³
Økonomisk besparelse, år 1 13,80 kr./m³ x 61 m³ =    847 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 0,205 kg/kWh x 675 kWh =    138 kg/0,1 ton

Forudsætninger

Et parcelhus med 30 meter uisoleret tagrem med dimensionen 100 x 300 mm
efterisoleres med 180 mm isolering udvendig.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Efterisolering af rem kan foregå indvendigt eller udvendigt alt efter, hvor remmen er placeret.

Remmen renses for eventuel maling. Derefter opsættes underlag til at kunne montere dampspærre og indvendig beklædning på efterfølgende.

En dampspærre opsættes med tæt samling til den indvendige ydervægsbeklædning og til loftbeklædningen. Ved vindues-/dørpartier videreføres dampspærren med tæt samling til overkarmen.

Der afsluttes med indvendig beklædning, og i vinduespartierne opsættes der også beklædning under isoleringen.

Det inderste af tagudhængets beklædning nedtages. Der opsættes underlag til at kunne montere diffusionsåben udvendig beklædning på efterfølgende. Som vindtætning af den nye isolering kan underlaget/ beklædningen videreføres parallelt med taget med et vindbræt. Se illustrationen på forrige side.

Ny isolering opsættes udvendigt uden på eksisterende isolering og tagrem. Evt. tilpasses et isoleringsstykke til placering over tagrem.

Dernæst opsættes diffusionsåben udvendig beklædning. I vinduespartierne opsættes der også beklædning under isoleringen, og i enderne lukkes med en tilsvarende beklædning.

Ved tagfoden må efterisoleringen af tagremmen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen. Der afsluttes med tætning indvendigt med fugemasse rundt om tagremmen.

Tjekliste

Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i remmen, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Eventuelle skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

Hvis der er udvendig gammel maling, skal den fjernes, og der males derefter med diffusionsåben maling.

Ved indvendig efterisolering skal maling fjernes, så eventuel fugt indefra kan diffundere ud gennem remmen.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på SparEnergi, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger:

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade

Alle energiløsninger til enfamiliehuse