Hvad handler det om?

Det anbefales at etablere solvarme til opvarmning af det varme brugsvand i huse, som opvarmes med olie-, gaskedel eller elradiatorer. Det er især oplagt at etablere solvarme samtidig med udskiftning af tagbelægning, varmtvandsbeholder eller kedel.

Fordele

Om sommeren kan solvarmen dække husstandens behov for varmt vand

 

Kedlen kan slukkes om sommeren

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Solen er ren og vedvarende energi

 

Solvarme sender et miljøvenligt signal til omgivelserne

 

Solvarme øger husets værdi

 

Lavere CO2-udledning

 

Sådan ser det ud

Image
Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning

Anbefaling til anlæggets størrelse

Solvarme til varmt brugsvand med 4 m² solfanger og 200 liter solvarmebeholder Hvis der er flere end fire beboere i huset, bør solfangerarealet øges med 1 m² og solvarmebeholderens volumen med 50 liter for hver ekstra beboer

Energibesparelse i kWh/m² pr. år

Eksisterende forhold

Energibesparelse pr. m² solfanger

Energiforbrug til drift af anlægget pr. m² solfanger
A-mærket kedel,
fjernvarme eller
elvarme
520 30
Ældre kedel eller
kedel med dårligere
energimærke
790 50

Forudsætning

Besparelserne forudsætter, at solfangerne orienteres mod syd med en hældning på 45°.

Hvis tagfladen vender i en anden retning eller har en anden hældning, bruges skemaet under afsnittet udførelse, punkt 4, til at finde den procentvis mindre ydelse eller til at gøre arealet af solfangerne tilsvarende større.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh

Gasforbrug til fremstilling af varmt vand 5 m² x 520 kWh/m² = 2.600 kWh
Elforbrug til drift af pumpe 5 m² x 30 kWh/m² = 150 kWh
Besparelse 2.600 kWh – 150 kWh = 2.450 kWh

Årlig økonomisk besparelse kr.

Energiforbrug omregnet til m³ gas 2.600 kWh/11 kWh/m³ = 236 m³
Besparelse gas 13,80 kr./m³ x 236 m³ = 3.262 kr.
Omkostninger el til drift af pumpe 2,70 kr./kWh x 150 kWh = 405 kr.
Besparelse 1.796 kr. – 315 kr. = 2.857 kr.

Årlig CO₂-besparelse kg

CO₂-besparelse gas 0,205 kg/kWh x 2.600 kWh = 533 kg
CO₂-tillæg el 0,211 kg/kWh x 150 kWh = 32 kg
CO₂-besparelse 533 kg – 32 kg = 501 kg/ 0,5 tons

Forudsætninger

I et parcelhus med fem beboere etableres der 5 m² solfanger på et sydvendt tag med 45° hældning og 250 liter solvarmebeholder i bryggers. Huset opvarmes med en A-mærket naturgaskedel, der slukkes om sommeren.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³ .

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Solfangerne monteres på det mest solbeskinnede sted på taget. Der må ikke være skygge på solfangerne fra kl. 9–16 fra maj til september.

Solvarmebeholderen, som altid står lodret som vist på illustrationen på forsiden, opstilles i bryggers eller tilsvarende og erstatter den eksisterende varmtvandsbeholder.

Anlægget skal sikres mod skader (dvs. kogning eller overophedning), hvis solvarmen ikke kan bruges i fuldt omfang. Det kan fx være med en ekstra stor ekspansionsbeholder, hvori solfangervæsken kan udvide sig. Anlæg skal altid installeres i henhold til leverandørens anvisninger. Sikkerhedsventilen forsynes med et blæserør, som føres ca. 10 cm over gulv. Blæserøret afskæres skråt.

Installationen udføres efter gældende regler og forskrifter om vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer.

Hvordan gør man?

Se, hvordan der etableres solvarme til varmt brugsvand.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis der er skygge på taget, kan der vælges en anden placering af solfangerne: På carport eller fritstående på stativ.

Hvis der er fladt tag, monteres solfangerne på et stativ, gerne så de vender stik syd med en hældning på 45°.

Er der tale om et stråtag eller en anden tagtype, som er udenfor ”gængs” standard, skal en forsvarlig fastgørelse af solfangerne sikres (en solfanger vejer ca. 40 kg pr. sektion). Alternativt kan solfangerne placeres på stativ stående på jorden.
 

En solfanger virker optimalt ved en placering på en sydvendt 45° tagflade. Er der ikke mulighed for dette, vil samme ydeevne kunne opnås ved at øge solfangerens størrelse i m² afhængig af retning og taghældning. I tabellen til højre kan du se, hvordan placering og ydeevne hænger sammen.

  Afvigelse fra syd
Hældning fra vandret 30° 45° 75° 90°
15° 91 93 89 86 82
30° 96 95 92 88 82
45° 100 98 95 90 81
60° 101 99 96 89 79
75° 98 96 93 86 75
90° 91 89 85 78 69

Eksempel på anvendelse af tabellen:

Et parcelhus med fire personer skal som udgangspunkt have i alt 4 m² solfanger for at opnå en tilstrækkelig mængde varmt vand, hvis tagets hældning er 45°, og solfangeren vender mod syd. (Du kan se i tabellen, at det svarer til 100 %). Hvis huset derimod har en taghældning på 60°, og orienteringen er 90° fra syd, yder anlægget kun 79 %. For at få samme ydelse skal der lægges 5 m² solfangere i stedet for 4 (udregnes sådan: 4 m² / 0,79 = ca. 5 m² solfangerareal).

Solfangerne monteres på skinner på taget eller på et stativ. Anlægget leveres med beslag til forskellige tagtyper. Tjek derfor altid, før du går i gang, at beslag til montering af solfangerne passer til det aktuelle tag.

Hvis tagbelægningen skal skiftes, er der mulighed for at indbygge solfangerne i taget.

Du skal sikre dig, at du kan komme ind i skunken, eller overvej eventuelt en anden løsning for rørføringen.

En typisk solvarmebeholder på 300 liter vejer ca. 80-100 kg uden vand og måler typisk ca. 60 x 60 x 200 cm. Undersøg den nøjagtige størrelse og afklar adgangs- og placeringsmuligheder med kunden.

Rørisoleringen skal udføres efter gældende forskrifter om vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer.

VVS-montører må gerne tilslutte pumper til eksisterende stikkontakt. Hvis der skal etableres en ny stikkontakt i forbindelse med solvarmeinstallationen, skal det foretages af en autoriseret el-installatør

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

KSO-ordning

Energistyrelsen

Dansk Solvarmeforening

Alle energiløsninger til enfamiliehuse