Hvad handler det om?

Det anbefales at installere en brugsvandsvarmepumpe i huse med naturlig ventilation, hvor den primære varmekilde er dyr, fx i form af elvarme, ældre olieeller gaskedler.

En brugsvandsvarmepumpe – nogle gange også kaldet en fraluftsvarmepumpe – adskiller sig fra en boligventilationsvarmepumpen ved ikke at være indbygget i et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Varmepumpen er opbygget som et højt, smalt kabinet med udsugningsventilator, varmepumpe og varmtvandsbeholder. Varmepumpen genvinder varmen fra den varme og fugtige luft, der suges ud af bad, køkken og bryggers. Varmen bruges til produktion af varmt brugsvand. Denne varme ville ellers gå tabt.

Nogle brugsvandsvarmepumper har mulighed for tilslutning af en mindre gulvvarme- eller radiatorkreds.

Hvis det er overkommeligt at indbygge indblæsningskanaler i opholdsrum, bør der installeres en boligventilationsvarmepumpe i stedet for. Se Energiløsningen: ”Boligventilationsvarmepumpe”.

Krav

Minimum:

Energimærke A

Lavenergi:

Energimærke A+

Fordele

Mindre varmetab fra udluftning af huset

 

Ingen udgifter til skorstensfejning

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Større uafhængighed af stigende energipriser

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO₂-udledning 

 

Forøger husets værdi

 

Altid frisk luft i huset 

 

Fugt i luften fjernes. Derved undgås uhensigtsmæssig fugt i husets konstruktioner og kondensdannelse på eventuelle kolde overflader

 

Sådan ser det ud

Image
Brugsvandsvarmepumpe

Indeklima

En korrekt dimensioneret brugsvandsvarmepumpe vil sørge for, at luften i boligen bliver udskiftet i henhold til bygningsreglementet.

Hvis bygningen er tæt, og beboerne ikke har tradition for regelmæssig udluftning, vil brugsvandsvarmepumpen forhøje luftkvaliteten og reducere risikoen for problemer med fugt og skimmel.

Energibesparelse

Eksisterende ventilationssystem Personer Energibesparelse ved installation af
brugsvandsvarmepumpe i kWh pr. år
Naturlig ventilation, dvs.
udskiftning af luften 12
gange i døgnet.
1 1.260
2 2.120
3 2.980
4 3.840
5 4.700
6 5.560
Eksisterende ventilationssystem Personer

Energitillæg til forsyning af
brugsvand varmepumpe i kWh pr. år

Varmepumpe
Energimærke A
SCOP = 2,9
Varmepumpe
Energimærke A
SCOP = 3,8
Naturlig ventilation, dvs.
udskiftning af luften 12
gange i døgnet.
1 504 402
2 801 628
3 1.098 854
4 1.394 1.081
5 1.691 1.307
6 1.907 1.533

Ved at montere en brugsvandsvarmepumpe opnås der en besparelse på varmeregningen, fordi energien i ventilationstabet genvindes til at producere varmt brugsvand. Der kommer dog et mindre tillæg på elregningen, idet der bruges el til at forsyne varmepumpedelen. Den endelige energibesparelse vil bl.a. afhænge af mængden af varmt brugsvand.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh

El til opvarmning af brugsvand   3.840 kWh
El til brugsvandsvarmepumpe   1.324 kWh
Besparelse 1.840 kWh/år - 1.324 kWh/år = 2.516 kWh

Årlig økonomisk besparelse kr.

El til opvarmning af brugsvand 3.840 kWh x 1,60 kr./kWh = 6.144 kr.
El til brugsvansvarmepumpe 1.324 kWh x 1,60 kr./kWh = 2.118 kr.
Service boligventilationsvarmepumpe   1.500 kr.
Besparelse 6.144 kr. - 2.118 kr. - 1.500 kr. = 2.526 kr.

Årlig CO₂-besparelse kg

CO₂-udledning opvarmning af brugsvand  0,211 kg/kWh x 3.840 kWh = 810 kg
CO₂-udledning boligventilationsvarmepumpe  0,211 kg/kWh x 1.324 kWh = 279 kg
Besparelse i kg 810 kg - 279 kg = 531 kg/0,5 ton

Forudsætninger

Et parcelhus på 140 m² forsynes med en ny brugsvandsvarmepumpe. Huset er et standard et-plans parcelhus med et bryggers, et køkken, et badeværelse og et toilet. Huset er opvarmet med elradiatorer og har en elopvarmet varmtvandsbeholder. Der bor en familie på 4. Brugsvandsvarmepumpens SCOP er 2,9. Elpris: 1,60 kr. pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Hvis ventilationen af huset skal fungere korrekt, skal der være forbindelse mellem alle rum, også når dørene er lukkede. Dvs., at der skal indbygges riste i dørene, dørtræ under dørene skal fjernes o.l.

Brugsvandsvarmepumpen dimensioneres til at klare en udsugning på mindst følgende i køkken, bad, toilet, bryggers og kælder:

  • Køkken:20 l/s
  • Bad og toilet: 15 l/s
  • Særskilt toilet/bryggers/kælderrum: 10 l/s

De fleste brugsvandsvarmepumper kan justeres trinvist til at udsuge forskellige luftmængder, typisk 100-300 m³ /t. Denne luftmængde er tilstrækkelig til at dække behovet for udsugning og et varmtvandsbehov på 150-450 liter pr. dag.

Brugsvandsvarmepumpen placeres opretstående i bryggers e.l. Der monteres nye udsugningsarmaturer i køkken, bad og brygges. De forbindes via udsugningskanaler til brugsvandsvarmepumpen.

Den ”brugte” luft sendes via en ventilationskanal ud af en afkasthætte. Udsugnings- og afkastkanaler skal forbindes via en brandhæmmet fleksibel forbindelse for at undgå vibrationer i kanalerne.

Brugsvandsvarmepumpen skal tilsluttes kondensafløb, jævnfør producentens forskrifter. En autoriseret el-installatør skal tilslutte strøm til anlægget, og en vvs-installatør skal forbinde den indbyggede varmtvandsbeholder til koldtvandsforsyning og varmtvandsaftapning.

Når ventilationskanalerne føres gennem dampspærren, skal der anvendes en membrangennemføring. Der monteres en lyddæmper ved brugsvandsvarmepumpen, og det anbefales at montere lyddæmpere før udsugningsarmaturer for at undgå, at lyd bevæger sig fra rum til rum via ventilationskanalerne.

Brugsvandsvarmepumpen indreguleres, så bygningsreglementes krav til udskiftning af luft i huset overholdes.

Afhængigt af størrelsen på varmepumpedelen og dens kølemiddelfyldning, der typisk varierer fra 0,5 - 3 kg, er der lovkrav til årligt eftersyn af kølekredsen.

Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).

Tjekliste

Hvis ikke udsugningsskanalerne ligger indbygget i isoleringslaget på loftet, skal de isoleres med mindst 50 mm isolering. Isoleringen afsluttes med en beklædning af plast- eller alufolie udvendigt.

Afkastkanaler skal isoleres med mindst 50 mm isolering afsluttet med en beklædning af plast- eller alufolie udvendigt.
 

Der skal foreligge en indreguleringsrapport som dokumentation af, at der har været foretaget en indregulering.

Brugermanualen skal være gennemgået med og udleveret til beboerne i huset.

Har bygningen en brændeovn, bør der tages forholdsregler, der sikrer at der ikke opstår undertryk i bygningen, fx under anvendelse af emhætte og brændeovn samtidig. Dette kan sikres ved separat friskluftsforsyning til brændeovnen.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Bygningsreglementet

Danske standarder

DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg
DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Alle energiløsninger til enfamiliehuse