Hvad handler det om?

Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede eller uisolerede rør og ventiler. Efterisolering af disse giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser.

Hvis rør til radiatorer og/eller varmt brugsvand kun er isoleret med 30 mm isolering eller mindre, bør rørene efterisoleres. Det bør være til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Uisolerede ventiler, snavssamlere m.m. bør ligeledes efterisoleres til nedenstående minimumsanbefaling eller til lavenerginiveau.

Fordele

Bedre økonomi pga. mindre varmetab fra rør

 

Øget komfort

 

 

Lavere CO udledning

 

Forøgelse af husets værdi

 

Sådan ser det ud

Image
Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde

Indeklima

Når rør og ventiler efterisoleres, afgiver de mindre varme til det rum, som husets varmekilde befinder sig i. Det kan resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis det sker, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller gulvvarme i rummet.

Efterisolering af rør og ventiler vil reducere eventuelle problemer med overophedning om sommeren.

Anbefaling til rørisolering

Minimum: 40 mm isolering

Lavenergi: 50 mm isolering

Energibesparelse

Energibesparelsen vises i kWh/m pr. år.

Rør til radiatorer m.m.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
22 mm rør med 0 mm isolering 85 85
22 mm rør med 10 mm isolering 24 25
22 mm rør med 20 mm isolering 10 12
28 mm rør med 0 mm isolering 103 103
28 mm rør med 10 mm isolering 29 29
28 mm rør med 20 mm isolering 12 13
35 mm rør med 0 mm isolering 125 125
35 mm rør med 10 mm isolering 34 34
35 mm rør med 20 mm isolering 15 18

Der er forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 ºC for fremløbs- og returledningen i fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Driftstid 6.000 h. I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Δt = 45 - 17 = 28 ºC. Halvdelen af varmetabet før vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab, og den samme varmemængde skal tilføjes efter. Dette kan være med til at begrænse den mulige besparelse, da temperaturen i det pågældende rum kan falde til under ønsket temperatur og give fugtproblemer.

Rør til varmt brugsvand

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
15 mm rør med 0 mm isolering 90 90
15 mm rør med 10 mm isolering 18 18
15 mm rør med 20 mm isolering 15 15
18 mm rør med 0 mm isolering 103 103
18 mm rør med 10 mm isolering 29 29
18 mm rør med 20 mm isolering 15 18
22 mm rør med 0 mm isolering 155 155
22 mm rør med 10 mm isolering 43 46
22 mm rør med 20 mm isolering 18 21

Der er forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 20 ºC. Driftstid 8.760 h. I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Δt = 55 - 20 = 35 ºC. Halvdelen af varmetabet før vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab, og den samme varmemængde skal tilføjes efter. Dette kan være med til at begrænse den mulige besparelse, da temperaturen i det pågældende rum kan falde til under ønsket temperatur og give fugtproblemer.

Ventiler

I nedenstående tabel ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede ventiler ud fra den ydre rørdiameter og temperaturen på vandet i rørene, der isoleres med 40 mm.

Diameter (mm)

Temperatur (ºC)

45 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)
15 - 19
18 - 27
22 17 33
28 21 -
35 25 -

For centralvarme er der forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 ºC for fremløbs- og returledningen i fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Driftstid 6.000 h. For det varme brugsvand er der forudsat en temperatur på 55 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Driftstid 8.760 h. I beregningerne er anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Der er forudsat, at overfladearealet af en ventil svarer til 0,2 m rør i samme dimension.

Cirkulationspumper

I nedenstående tabel ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede cirkulationspumper ud fra den ydre rørdiameter og temperaturen på vandet i rørene.

Diameter (mm)

Temperatur (ºC)

50 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)
15 - 96
18 - 135
22 85 164
28 103 -
35 125 -

Der er for centralvarme forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 ºC for fremløbs- og returledningen i fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Driftstid 6.000 h. For det varme forbrugsvand er der forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Driftstid 8.760 h.

I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Der er forudsat, at overfladearealet af en cirkulationspumpe svarer til 1 m rør i samme dimension.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh

Rør varmeanlæg 18 kWh/m x 3 m = 54 kWh
Rør varmt brugsvand 18 kWh/m x 3 m = 54 kWh
2 ventiler varmeanlæg 25 kWh x 2 = 50 kWh
2 ventiler varmt brugsvand 27 kWh x 2 = 54 kWh
Cirkulationspumper 125 kWh + 135 kWh = 260 kWh
I alt   472 kWh

Årlig energibesparelse m³

Energibesparelse 472 kWh/11 kWh/m³ = 43 m³

Årlig økonomisk besparelse kr.

Økonomisk besparelse 13,80 kr./m³ x 43 m³ = 592 kr.

Årlig CO₂-besparelse kg

CO2-besparelse 0,205 kg/kWh x 472 kWh = 97 kg / 0,1 ton

Sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter

I nedenstående tabel ses en sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter på markedet. Tabellen viser, hvor mange mm af de respektive isoleringsmaterialer, det er nødvendigt at isolere med for at opnå det samme lavere varmetab fra røret.

- Højeffektiv rørskål
(λ-værdi= 0,034 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,038 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,045 W/mK)
Minimum 30 mm 40 mm 60 mm
Lavenergi 40 mm 50 mm 80 mm

λ-værdierne i ovenstående tabel er angivet ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC.

Forudsætninger

I bryggerset i et enfamilieshus er der 3 meter rør til varmeanlæg  med en diameter på 35 mm og 3 meter rør til varmt brugsvand med en diameter på 18 mm. Rørene er isoleret med 20 mm. På rørene til varmeanlæg er der monteret 2 stk. uisolerede ventiler. Det samme gør sig gældende for rørene til varmt brugsvand. Cirkulationspumperne til varmeanlæg og varmt brugsvand er også uisolerede. I forbindelse med en renovering af varmesystemet efterisoleres rørene  med yderligere 30 mm isolering til i alt 50 mm. Endvidere isoleres ventiler og cirkulationspumper.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³

Gaskedlen er ny og kondenserende

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres. De nye rørskåle skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål af de eksisterende rørskåle.

De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle. Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i de eksisterende rørskåle. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastgjort. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som bindes rundt om rørskålene. Rørskålene kan stå uden beklædning eller afsluttes med en plast- eller metalkappe.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen med den ønskede

isoleringstykkelse mens resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse. Rørskålene må derfor tilskæres efter pladsforholdene.

Til isolering af ventiler (typisk afspærrings- og strengreguleringsventiler) og pumpehuse findes præfabrikerede isoleringskapper. Alternativt kan isoleringen udføres med lamelmåtter og pladekapper.

Med hensyn til cirkulationspumper er det vigtigt ikke at isolere kontrolboksen og undlade at tildække betjeningspanelet.

Image
Efterisolering af rør

Hvordan gør man?

Se, hvordan man isolerer rør, ventiler mm.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis det er muligt, flyttes rørene lidt for at give plads til efterisoleringen. Rørene kan evt. isoleres sammen, hvis de ligger tæt.

Dårlige samlinger udbedres, inden rørene isoleres yderligere.

Hvis der ikke findes isoleringskapper til de pågældende ventiler og pumper, kan isoleringen udføres med lamelmåtter og pladekapper.

Image
Efterisolering af rør
Rørskål afsluttet med plastkappe
Image
Efterisolering af rør
Pumpe med isoleringskappe

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Dansk Standard

DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Alle energiløsninger til enfamiliehuse