Hvad handler det om?

Rør til radiatorer m.m. bør efterisoleres uden for det rum, hvor radiatoren befinder sig. Efterisolering af rør giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser.

Hvis rør til radiatorer, konvektorer eller rør frem til gulvvarme kun er isoleret med 30 mm isolering eller mindre, bør rørene efterisoleres. Det bør være til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Fordele

Bedre økonomi pga. mindre varmetab fra rør

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

 

Lavere CO udledning

 

Sådan kan det bygges

Image
Efterisolering af rør til radiatorer

Indeklima

Når rør til radiatorer efterisoleres, afgiver de mindre varme til de rum, som de er ført i. Hvis der ikke er nogen varmekilde, kan det resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis det sker, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller anden varmekilde i rummet.

Anbefaling til isoleringstykkelse efter efterisolering

Minimum: 40 mm isolering
Lavenergi: 50 mm isolering

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m pr. år.

Rør uden for isolering af klimaskærm

Hvis rørene er placeret uden for isoleringen af klimaskærmen fx i skunk eller i krybekælder, kan energibesparelserne findes i nedenstående skema.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
22 mm rør med 0 mm isolering 212 214
22 mm rør med 10 mm isolering 34 37
22 mm rør med 20 mm isolering 15 17
28 mm rør med 0 mm isolering 261 263
28 mm rør med 10 mm isolering 42 44
28 mm rør med 20 mm isolering 17 20
35 mm rør med 0 mm isolering 320 325
35 mm rør med 10 mm isolering 52 57
35 mm rør med 20 mm isolering 22 27

Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 o C. Omgivelsernes temperatur er sat til 4 o C. Driftstid 6.000 timer.
Δt = 45 - 4 = 41 ºC

Rør inden for isolering af klimaskærm

Hvis rørene er placeret inden for isoleringen af klimaskærmen fx over isolering af gulv i terrændæk eller i panel på inderside af væg, kan energibesparelserne findes i skemaet nedenfor.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
22 mm rør med 0 mm isolering 85 85
22 mm rør med 10 mm isolering 24 25
22 mm rør med 20 mm isolering 10 12
28 mm rør med 0 mm isolering 103 103
28 mm rør med 10 mm isolering 29 29
28 mm rør med 20 mm isolering 12 13
35 mm rør med 0 mm isolering 125 125
35 mm rør med 10 mm isolering 34 34
35 mm rør med 20 mm isolering 15 18

Halvdelen af varmetabet før efterisolering vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføjes efter efterisoleringen, så temperaturen i det pågældende rum ikke falde til under ønsket temperatur og givet fugtproblemer. Dette kan være med til at begrænse den mulige besparelse. Der er forudsat en rørtemperatur på 45 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 ºC. Δt = 45 - 17 = 28 ºC. Baseret på DS452.

Sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter

I nedenstående tabel ses en sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter, der findes på markedet. Tabellen viser hvor mange mm af de respektive isoleringsmaterialer, det er nødvendigt at isolere med.

- Højeffektiv rørskål
(λ-værdi= 0,034 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,038 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,045 W/mK)
Minimum 30 mm 40 mm 60 mm
Lavenergi 40 mm 50 mm 80 mm

λ-værdierne i ovenstående tabel er angivet ved middeltemperatur Tm = 40 ºC.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse pr. m   17 kWh/m
Årlig energibesparelse kWh 17 kWh/m x 20 m = 340 kWh
Årlig energibesparelse m³ 340 kWh/11 kWh/m³ = 31 m³
Årlig økonomisk besparelse kr. 13,80 kr./m³ x 31 m³ = 427 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 0,205 kg/kWh x 340 kWh = 70 kg/0,1 ton

Forudsætninger

I skunkene på et hus i 1½ plan er der 20 løbende meter rør til radiatorer på 1. salen. Rørene har en diameter på 22 mm og er isoleret med 20 mm. Der efterisoleres med yderligere 30 mm isolering til i alt 50 mm.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³

Gaskedlen er ny og kondenserende

Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

 

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres.

De nye rørskåle skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål på de eksisterende rørskåle.

De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle.

Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i de eksisterende rørskåle. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som bindes rundt om rørskålene. Rørskålene kan stå uden beklædning eller afsluttes med en plast- eller metalkappe.

Image
Udførelse af Efterisolering af rør til radiatorer

Hvordan gør man?

Se, hvordan rør til radiatorer isoleres.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis det er muligt, flyttes rørene lidt for at give plads til efterisoleringen. Rørene kan evt. isoleres sammen, hvis de ligger tæt.

Dårlige samlinger udbedres, inden rørene isoleres yderligere.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Dansk Standard

DS 452 ”Termisk isolering af tekniske installationer”

Alle energiløsninger til enfamiliehuse