Hvad handler det om?

Befinder køkken og badeværelser sig langt fra husets varmekilde, er der ofte rør, der kan trænge til efterisolering.

Efterisolering af rør til varmt brugsvand giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser.

Hvis rør til varmt brugsvand kun er isoleret med 30 mm isolering eller mindre, anbefaler Videncenter for energibesparelser i bygninger, at rørene efterisoleres. Det bør være til nedenstående minimumsanbefaling eller et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Fordele

Bedre økonomi pga. mindre varmetab fra rør

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

 

Lavere CO udledning

 

Forøgelse af husets værdi

 

Sådan ser det ud

Image
Efterisolering af rør til varmt brugsvand

Indeklima

Når rør til varmt brugsvand efterisoleres, afgiver de mindre varme til de rum, som de er ført i. Det kan resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis det sker, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller anden varmekilde i rummet.

Efterisolering af rør til varmt brugsvand vil reducere eventuelle problemer med overophedning om sommeren.

Anbefaling til rørisolering

Minimum: 40 mm isolering
Lavenergi: 50 mm isolering

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m pr. år.

Rør uden for isolering af klimaskærm

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
15 mm rør med 0 mm isolering 206 210
15 mm rør med 10 mm isolering 27 27
15 mm rør med 20 mm isolering 22 22
18 mm rør med 0 mm isolering 308 313
18 mm rør med 10 mm isolering 49 54
18 mm rør med 20 mm isolering 22 27
22 mm rør med 0 mm isolering 384 389
22 mm rør med 10 mm isolering 63 67
22 mm rør med 20 mm isolering 27 31

Der er forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 4 ºC. Driftstid 8.760 timer. I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Δt = 55 - 4 = 51 ºC

Rør inden for isolering af klimaskærm

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering
15 mm rør med 0 mm isolering 90 90
15 mm rør med 10 mm isolering 18 21
15 mm rør med 20 mm isolering 15 18
18 mm rør med 0 mm isolering 127 127
18 mm rør med 10 mm isolering 34 37
18 mm rør med 20 mm isolering 15 18
22 mm rør med 0 mm isolering 155 155
22 mm rør med 10 mm isolering 43 44
22 mm rør med 20 mm isolering 18 21

Der er forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 ºC. Omgivelsernes temperatur er sat til 20 ºC. Driftstid 8.760 timer. I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC). Δt = 55 - 20 = 35 ºC
Halvdelen af varmetabet før vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab, og den samme varmemængde skal tilføjes efter. Dette kan være med til at begrænse den mulige besparelse, da temperaturen i det pågældende rum kan falde til under ønsket temperatur og kan give fugtproblemer.

Rør uden for isoleringen af klimaskærmen findes typisk i fx i skunk eller i krybekælder, rør inden for isoleringen af klimaskærmen findes typisk over isolering af gulv i terrændæk eller i panel på inderside af væg.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh/m   18 kWh/m
Årlig energibesparelse kWh 18 kWh/m x 20 m = 360 kWh
Årlig energibesparelse m³ 360 kWh/11 kWh/m³ = 33 m³
Årlig økonomisk besparelse kr. 13,80 kr./m³ x 33 m³ = 452 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 0,205 kg/kWh x 360 kWh = 74 kg / 0,1 ton

Sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter

I nedenstående tabel ses en sammenligning mellem forskellige rørskålsprodukter på markedet. Tabellen viser, hvor mange mm af de respektive isoleringsmaterialer, det er nødvendigt at isolere med.

  Højeffektiv rørskål
(λ-værdi= 0,034 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,038 W/mK)
Rørskål
(λ-værdi= 0,045 W/mK)
Minimum 30 mm 40 mm 60 mm
Lavenergi 40 mm 50 mm 80 mm

λ-værdierne i ovenstående tabel er angivet ved en middeltemperatur Tm = 40 ºC.

Forudsætninger

Under gulvet i et enfamiliehus er der 20 meter rør til varmt brugsvand. Rørene har en diameter på 15 mm og er isoleret med 20 mm. I forbindelse med en udskiftning af gulvet, efterisoleres rørene med yderligere 30 mm isolering til i alt 50 mm.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³

Gaskedlen er ny og kondenserende

Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres. De nye rørskåle skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål af de eksisterende rørskåle.

De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle. Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i de eksisterende rørskåle. Rørskålene stødes tæt sammen.

Alle samlinger lukkes, så de er tætte. Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som bindes rundt om rørskålene. Rørskålene kan stå uden beklædning eller afsluttes med en plast- eller metalkappe.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen med den ønskede isoleringstykkelse mens resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse. Rørskålene må derfor tilskæres efter pladsforholdene.

Image
Efterisolering af rør til varmt brugsvand

Hvordan gør man?

Se, hvordan man isolerer rør til varmt brugsvand.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis det er muligt, flyttes rørene lidt for at give plads til efterisoleringen. Rørene kan evt. isoleres sammen, hvis de ligger tæt.

Dårlige samlinger på eksisterende isolering udbedres, inden rørene isoleres yderligere.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Dansk Standard

DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Alle energiløsninger til enfamiliehuse