Hvad handler det om?

Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede radiatorventiler frem for manuelle. Varmeforbruget kan yderligere reduceres ved anvendelse af termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik.

Hvis husets varmekilde ikke er forsynet med en natsænkningsfunktion, eller hvis huset har enkelte rum med vandbåren gulvvarme (vandslanger indstøbt i beton), er det en fordel at skifte til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik. Se Videncentrets energiløsning: ”Vejrkompensering og natsænkning”.

Fordele

Øget komfort og bedre indeklima pga. bedre varmefordeling

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

 

Lavere CO2-udledning

 

Øget værdi af huset

 

Image
Elektriske termostater
Denne type termostatstyring kan stilles til rumvis at sænke temperaturen fx i arbejdstiden og om natten. Styringen kan ske enkeltvis eller via et centralt placeret display. Termostatstyringen regulerer som en termostatstyret radiatorventil dog med en mere jævn varmestrøm, hvilket giver mindre temperaturudsving, og dermed øges komforten i boligen.

Image
Manuelle radiatorventiler
Denne type radiatorventil har kun få muligheder for indstillinger. Enten strømmer varmt vand igennem den hele tiden, eller den er lukket.
Image
Termostater
Denne type termostatstyring åbner for vandgennemstrømningen, når temperaturen i rummet er mindre end det, termostaten er indstillet til.

Indeklima

Når manuelle ventiler udskiftes med termostatstyrede, vil temperaturen i de opvarmede rum være mere konstant i fyringssæsonen.

Korrekt brug vil resultere i en mere behagelig temperatur i de opvarmede rum i fyringssæsonen. Forkert brug af termostater kan derimod resultere i stort energispild og ukomfortabelt indeklima.

Uanset termostattype, men specielt hvis der anvendes elektroniske termostater, er det vigtigt, at alle husets beboere instrueres i korrekt betjening og forstår, hvordan termostaten bruges mest hensigtsmæssigt.

Energibesparelse

I nedenstående tabel ses energibesparelser ved udskiftning af radiatorventil/termostatstyring.

Energibesparelse i kWh pr. radiatorventil

  Opvarmningsform
Ændring Fjernvarme     Gas eller olie
Manuel til termostat 131 kWh 155 kWh
Manuel til elektronisk 413 kWh 487 kWh
Termostat til elektronisk 279 kWh 329 kWh

Forudsætninger

Ved at udskifte manuelle radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling kan der opnås en besparelse på 7 % af forbruget til rumopvarmning.

Ved at udskifte manuelle radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik kan der spares 22 %. De 8 % opnås ved en temperatursænkning i halvdelen af huset i 15 timer 5 dage om ugen.

Ved at udskifte termostatstyrede radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik kan der opnås en besparelse på 15 % på den samlede varmeregning. Igen kommer de 8 % af brugen af funktionen til sænkning af temperaturen i arbejdstiden og i nattimerne.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh 8 stk. x 155 kWh/stk. 1.240 kWh
Årlig energibesparelse m³ gas 1.240 kWh / 11 kWh/m³ 113 m³
Årlig økonomisk besparelse kr. 113 m³ x 13,80 kr./m³ 1.556 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 1.240 kWh x 0,205 kg/kWh 254 kg / 0,3 ton

Forudsætninger

I et parcelhus på 130 m² udskiftes alle de manuelle ventiler (8 stk.) til termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling. Huset opvarmes med naturgas.

Gaspris: 7,60 kr. pr. m³.
Kedlen er ny og kondenserende

Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler) 

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Anbefaling

På både 2-strengsanlæg og 1-strengsanlæg anbefales det at udskifte manuelle radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling eller til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik.

Endvidere anbefales det, at montere termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling på radiatorer, hvor der i forvejen er monteret returventiler (returventilerne bevares).

Endelig anbefales det, at termostatstyrede radiatorventiler uden forindstilling udskiftes til termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling. Termostatstyrede radiatorventiler fås dog ikke med mulighed for forindstilling til 1-strengsanlæg. Denne udskiftning bør dog kun foretages i forbindelse med en større renovering af varmeanlægget. Det giver mulighed for senere at ændre forindstillingen, hvis husets varmebehov reduceres, fx når der efterisoleres eller skiftes vinduer.

Endvidere anbefales det, at der efterfølgende foretages en systematisk indregulering af radiatoranlægget. Se Videncentrets ”Guide til indregulering af varmeanlæg”.

Specielt i huse, hvor der ønskes periodevis sænkning af rumtemperaturen, kan det anbefales, at forsyne radiatorventilerne med elektronisk automatik med nøjagtig varmeregulering samt arbejdstidsænknings-, natsænknings- og udluftningsfunktionalitet.

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

I 1-strengede radiatoranlæg cirkuleres ca. 10-15 liter vand pr. time pr. kvadratmeter opvarmet rum. Der skal bruges radiatorventiler med lille modstand og stor åbning, der sikrer det nødvendige flow gennem radiatoren, dvs. ventiler med en Kv-værdi på mellem 1 og 3.

Radiatorventiler på 2-strengede varmeanlæg bør udskiftes til termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling. Kv –værdien ligger typisk under 0,5. Det er vigtigt at vælge ventiler, der kan indstilles til et tilstrækkeligt flow. Ventiler bør kunne indstilles ned til ca. 5 l/h ved et differenstryk på 1 mVS (10 kPa). Den øvre grænse for ventilerne er ofte ca. 100 l/h, hvilket normalt er tilstrækkeligt.

Indstillingen af radiatorventilerne kan sædvanligvis foretages i henhold til rummets gulvareal. Som udgangspunkt kan der regnes med, at der skal cirkuleres ca. 1-3 liter vand pr. time pr. kvadratmeter opvarmet rum. En håndregel siger, at alle radiatorventiler kan indstilles til 1 l/h pr. kvadratmeter gulv. Vær dog opmærksom på, at radiatorventiler i rum med for små radiatorer bør indstilles efter radiatorydelsen.

På Videncenterets hjemmeside kan der downloades et regneark, som kan anvendes til at bestemme ventilernes forindstilling ud fra en række parametre, som f.eks. bygningens varmeforbrug, opvarmningsform, areal af rum m.m.

Det er nødvendigt at tømme anlægget for vand ved udskiftning af manuelle radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler eller montering af termostatstyrede radiatorventiler på radiatorer, hvor der i forvejen er returventiler. Vandet tømmes ned i et afløb eksempelvis via en slange.

Hvis radiatorventilerne er termostatstyrede, vil det i de fleste tilfælde ikke være nødvendigt at udskifte selve radiatorventilen, men kun termostatstyringen. Derved slipper man for at tømme vand af anlægget.

Termostatstyringen må ikke tildækkes af møbler eller tunge gardiner. Det gælder uanset, om føleren er placeret i termostatstyringen eller som fjernføler. Termostatstyrede radiatorventiler med følerelement placeret væk fra selve radiatoren er følsomme overfor træk. Derfor skal disse så vidt muligt placeres, hvor træk ikke forekommer.

Husejeren bør informeres om, at termostatstyrede radiatorventiler ca. en gang om måneden skal motioneres for ikke at sætte sig fast, og hvad der skal gøres, hvis ventilen først sidder fast.

Hvordan gør man?

Se, hvordan man installerer styring af varmeanlægget.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis radiatoranlægget er 1-strenget, skal der bruges radiatorventiler beregnet til 1-strengsanlæg.

Hvis ikke alle ventiler udskiftes, fungerer varmeanlægget ikke korrekt. Derfor bør samtlige radiatorventiler i huset udskiftes på en gang.

I nedenstående tabel ses hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med genopvarmning af huset.

Forsyning Problemer Middeltemperatur for radiatoranlæg ved -12 ºC udetemperatur
Kondenserende oliefyr Tjek at anlægget er tilpas overdimensioneret Skal være lavere end ca. 40 ºC ved -12 ºC udetemperatur
Kondenserende gaskedel Tjek at anlægget er tilpas overdimensioneret Skal være lavere end ca. 50 ºC ved -12 ºC udetemperatur
Fjernvarme med energiafregning Afkølingstariffer kan give straf Tjek radiatordimensionering. Returtemperatur ved -12 ºC ude skal være under 40 ºC. Tjek hos det lokale varmeværk.
Fjernvarme med m³ afregning Forbruget kan løbe løbsk, hvis der ikke er etableret returstyring eller anden mængdebegrænsning Et nøjere tjek af radiatordimensionering og styring er absolut påkrævet. Returtemperaturen bør begrænses til højst 30 ºC.

Der kan være alvorlige problemer, idet varmepumpens effektfaktor (virkningsgrad) falder med temperaturen. Varmepumpen kan i visse tilfælde slå over på direkte el (el-patron) i genopvarmningsperioden.

Der skal foretages tjek af både radiatorstørrelser og styringsstrategi. Det kan anbefales at afbryde muligheden for at supplere med direkte el.

Alle energiløsninger til enfamiliehuse