Byggeri og Energi og deltagerne i konsortiet bag Byggeri og Energi påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i den nævnte vejledning, uanset om vejledningen er skriftlig eller mundtlig, og dermed intet ansvar for eventuelle, direkte og indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af vejledningen.

Byggeri og Energi og deltagerne i konsortiet bag Byggeri og Energi forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, helt eller delvist, at revidere denne hjemmeside og andet trykt eller digitalt materiale samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til hjemmesiden og det øvrige materiale.

Byggeri og Energi og deltagerne i konsortiet bag Byggeri og Energi fraskriver sig herudover ethvert ansvar for tekniske fejl på hjemmesiden, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden og beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. Endvidere fraskriver Byggeri og Energi og deltagerne i konsortiet bag Byggeri og Energi sig ansvar for tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til brugerens eller andres data.

Derudover fraskriver Byggeri og Energi og deltagerne i konsortiet bag Byggeri og Energi sig ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige - dog skal der angives Byggeri og Energi som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af Byggeri og Energis design og layout.

Hverken Byggeri og Energi eller deltagerne i konsortiet bag centret er ansvarlige for indholdet på websites, som www.ByggeriOgEnergi.dk linker til.