Hvad handler det om?

Tunge ydervægge med uisoleret hulmur bør efterisoleres. Det gælder, uanset om hulmuren allerede er isoleret med lecanødder (letklinker) eller ekspanderet glimmer (vermiculite).

Når hulmuren isoleres, bliver den indvendige overflade af ydervæggen varmere, hvilket nedsætter risikoen for kondens på væggens inderside og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Fordele

Mindre varmetab gennem ydervæggene

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Varmere overflader og mindre træk

 

 

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO₂-udledning

 

Efterisolering af hulmuren forøger husets værdi

 

Sådan kan det se ud

Image
hulmursisolering
Image
2_hulmursisolering
Image
3_hulmursisolering

Indeklima

Når hulmuren isoleres, bliver den indvendige overflade af ydervæggen varmere, hvilket nedsætter risikoen for kondens på væggens inderside og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år.

Eksisterende isolering

Ny isolering

300 mm mur

75-80 mm isolering i hulmur
mursten - mursten trådbindere
U = 0,88

360 mm mur

125-130 mm isolering i hulmur
mursten - mursten trådbindere
U = 0,62

360 mm mur

125-130 mm isolering i hulmur
mursten - mursten faste bindere
(kanalmur)
U = 0,77

Uisoleret (hulmur uden isolering)    

66

87    

60

Hulmur isoleret med leca    

23

20    

13

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 44 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse pr. m²     66 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh     66 kWh/m² x 85 m² =    5.610 kWh
Årlig energibesparelse m³     5.610 kWh/11 kWh/m³ =    510 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr.     13,80 kr./m³ x 510 m³ =    7.038 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton     0,205 kg/kWh x 5.610 kWh =    1.150 kg/1,2 ton

Forudsætninger

En bungalow fra 1935 med uisoleret hulmur ønskes efterisoleret i én etages højde i hele husets omkreds. Med et endoskop konstateres det, at der er plads til en efterisolering på 75-80 mm i hulmuren. Det samlede hulmursareal er 85 m².

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Indblæsning af isolering i hulmuren foretages af specialiserede firmaer. Vælg et firma, der er tilknyttet en garantiordning.

Alle hulmure kan efterisoleres, hvis murværket er i god stand. Tilstanden bør derfor undersøges, inden hulmursisoleringen udføres, og evt. mangler udbedres. Det er især vigtigt at få udelukket fugt og utætheder i ydervæggen, før hulmursisoleringen udføres. Både formur og bagmur skal kontrolleres visuelt.

Hulmuren kontrolleres ved at tage enkelte mursten ud eller ved at bore hul i en fuge og inspicere med et endoskop.

Hvis hul muren er fyldt med leca, tages dette ud, inden der indblæses ny isolering. Lecaen løber nemt ud, hvis der fjernes nogle mursten i bunden af hulmuren. Det samme gælder, hvis hulmuren har været isoleret med ekspanderet glimmer. Bunden af muren bør suges efter, så der ikke efterlades nogen klumper.

Hvordan gør man?

Se, hvordan man hulmursisolerer.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

Inden der hulmursisoleres, bør der etableres murpap for at undgå, at fugt nedefra trænger op i formuren.

Utætheder i bagmuren skal udbedres inden hulmursisolering.

Hvis maling/tapet eller puds ikke hæfter, bør man finde ud af hvorfor, og fejlen udbedres inden hulmursisolering.

Utætheder i formuren skal udbedres inden indblæsning af isolering.

Hvis fugerne i formuren er forvitrede, bør der foretages en omfugning inden hulmursisolering.

Utætte tagrender og nedløbsrør repareres inden hulmursisolering.

Forvitrede eller frostsprængte mursten bør udskiftes før hulmursisolering.

Evt. organisk materiale fjernes før indblæsning.

Evt. løse murbrokker og mørtelrester fjernes, såfremt det er muligt.

Det skal kontrolleres, at der er afgrænsninger i form af massiv mur eller anden lukning i top og i bund af mur, så hulmursioleringen holdes på plads, når den indblæses.

Hvis hulmuren nogle steder er tyndere end 7-8 cm, kan kan det være nødvendigt at etablere flere huller for indblæsning af isoleringen og bruge granulat med mindre størrelse. Det vil sikre, at hulrummet fyldes så godt som muligt.

Hvis murbinderne er rustne, bør de udskiftes inden hulmursisolering.

Hvis formuren er malet med diffusionstæt maling, skal denne afrenses inden hulmursisolering.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på SparEnergi, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

VIF

VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt 
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger

224: Fugt i bygninger
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
www.sbi.dk 

BYG-ERFA

BYG-ERFA Erfaringsblade:
(21) 11 12 27 Efterisolering af hulmur forundersøgelser og forudsætninger
(21) 04 12 31 Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse