Hvad handler det om?

Ovenlyskupler bør altid udskiftes i forbindelse med udskiftning af tagbelægning.

Fordele

Mindre varmetab gennem ovenlyskuplerne

 

Økonomisk besparelse pga. lavere varmetab

 

Mindre kuldenedfald fra kupler

 

Varmere overflader og mindre træk

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO₂-udledning

 

Udskiftning af ovenlyskupler forøger husets værdi

 

Bedre lysindfald

 

Sådan kan det se ud

Image
Udskiftning af ovenlyskupler

Indeklima

En ovenlyskuppel skaber mulighed for at få dagslys indenfor, selv i dybe rum. Når ovenlyskupler udskiftes til bedre isolerende kupler, bliver kuplens indvendige overflade varmere. Den varmere overflade nedsætter risikoen for kondens på undersiden af kuplerne og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Anbefaling

BR18-KRAV: Ovenlyskupler med Uw < 1,4 W/m²K

Uw er U-værdien for den samlede ovenlyskuppelkonstruktion inkl. ramme/karm, jf. Bygningsreglementet.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh pr. år.

Eksisterende forhold Nye ovenlyskupler
Minimum
Uw < 1,4 W/m²K
Uw < 1,2 W/m²K
1-lags med massiv uisoleret karm (Uw ca. 6 W/m² K) 358 365
2-lags akrylkuppel (massiv karm) (Uw ca. 5 W/m² K) 303 310

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse pr. m² 310 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 310 kWh/m² x 12 m² =    3.720 kWh
Årlig energibesparelse m³ 3.720 kWh /11 kWh/m³ =    338 m³
økonomisk besparelse, år 1,  kr. 13,80 kr./m³ x 338 m³ =    4.667 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 3.720 kWh =    763 kg/ 0,8 ton

Forudsætninger

Et parcelhus med fladt tag er udstyret med 4 stk. ovenlyskupler à 1,2 x 1,2 m med et samlet udvendigt overfladeareal på 12 m² , som ønskes udskiftet med nye. De gamle ovenlyskupler er nedslidte og utætte og har en U-værdi på ca. 5 W/m² K. De nye ovenlyskupler har en samlet Uw-værdi for kuppel samt ramme og karm på 1,2 W/m² K.
Huset opvarmes med naturgas.

Naturgaspris: 13,80 kr./m³.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Montering af ovenlys skal ske i henhold til TOR-Anvisning nr. 23 ”Udførelse”.

Karmen placeres over åbningen i tagkonstruktionen med hængselsside mod vest eller nord. Ret en langside op og fastgør den. Ret herefter karmen til i plan og vinkel og fastgør den modstående langside. Fastgør de to resterende sider.

Karmen fastgøres normalt med vinkelbeslag, der sømmes til karmen. Der anvendes minimum fire beslag pr. ovenlys op til en længde på 1,2 m. Ved længder over 1,2 m suppleres med to ekstra beslag pr. påbegyndt 1,2 m. For lysbånd gælder fabrikantens anvisninger. Hvordan fastgørelsen til underlaget skal foretages, afhænger af tagkonstruktionen.

Image
Fordeling af vinkelbeslag ved fastgørelse af ovenlys
Figur 1: Fordeling af vinkelbeslag ved fastgørelse af ovenlys.

Skråsøm/stiksøm må ikke anvendes, da der ikke kan opnås tilstrækkelig styrke. Dette gælder både for træunderlag og tidligere anvendte indstøbte træklodser i beton.

Ved varme tage med store isoleringstykkelser monteres karmtilsætninger svarende til isoleringslagets tykkelse, således at der opnås min. 150 mm inddækning over færdig tagflade (se figur 2). Karmtilsætning samles med lim og bølgesøm pr. max. 40 cm. Det er vigtigt, at både karmtilsætning og ovenlyskarm er fastgjort forsvarligt til underlaget, samt at inddækningen er forsvarligt udført, så vandindtrængning undgås.

Image
Montering på karm med vinkelbeslag på tag. T.h.: Montering af karm på varmt tag med karmtilsætning.
Figur 2: T.v.: Montering på karm med vinkelbeslag på tag. T.h.: Montering af karm på varmt tag med karmtilsætning.

Når karmen er monteret, monteres kuplen. Centrér kuplen på karm/oplukkeramme, så afstanden er ens hele vejen rundt. Montér med skruer, og sørg for, at kuplen hviler på karm/oplukkeramme, så tætningslisten mellem kuppel og karm klemmes sammen.

Tjekliste

Ovenlys fås både oplukkelige og ikke-oplukkelige. Er der behov for brandventilation eller ønske om at kunne komfortventilere, skal der vælges et ovenlys godkendt til formålet. I forbindelse med udskiftningen af ovenlyset, bør der etableres udeluftventiler i rummene, hvis de ikke er der i forvejen, jf. Bygningsreglementet. Udeluftventiler bør være kondens- og lydisolerede.

Hvis boligen eller enkelte rum er generet af høje rumtemperaturer forårsaget af stort solindfald, bør der etableres udvendig solafskærmning. Eventuelt kan den klare akryl/polykarbonat udskiftes med en opal, der reducerer direkte solindfald. Dette påvirker ikke energibesparelsen. Er rummene generet af blænding, kan indvendig solafskærmning monteres.

Hvis der er problemer med adgangsforholdene, og der skal anvendes stillads eller lift, bør det aftales med ejeren.

Hvis tagtykkelsen er forøget, fx efter en efterisolering af tagkonstruktionen, kan dagslyset fra ovenlyset blive forringet. I så fald er det værd at overveje, om lysskakten skal skæres skråt af, således at lysningspanelerne får en hældning på fx 45°.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:

(47) 09 08 10 Afvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning
www.byg-erfa.dk

Tagpapbranchens Oplysningsråd

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse