Hvad handler det om?

Husejere anvender i stigende grad udendørs belysning til oplysning af terrasser, havegange, indgangspartier, garager samt som effektbelysning fx til facader eller dekorationer.

Både ved at etablere ny udendørs belysning og ved at renovere eksisterende udendørs belysningsanlæg opnår husejeren elbesparelser, når der vælges energieffektive lyskilder kombineret med lysstyring. Energibesparelsens størrelse afhænger naturligvis af husejerens vaner med hensyn til at tænde og slukke lyset.

Når dagslysets styrke falder til under 45 lux, er det normalt nødvendigt at tænde udendørs belysningen. Til sammenligning er der ca. 400-500 lux under en kontorlampe.

Mulighederne for styring af udendørs belysning omfatter:

 • Skumringsrelæ med indbygget urstyring til automatisk at tænde lyset, når det bliver mørkt, og slukke lyset, når der bliver lyst. Belysningen programmeres til kun at være tændt i et forudbestemt tidsrum efter mørkets frembrud. 
 • Bevægelsessensorer, der tænder lyset ved bevægelse og slukker lyset, når den ikke registrerer bevægelse.

Sensorerne har altid et indbygget skumringsrelæ, så lyset ikke tændes ved bevægelse i dagslys.

Fordele

Lyssensorer sørger for, at lyset kun er tændt, når der er brug for det. Herved spares penge på elregningen.

 

Lyssensorer kan have en positiv præventiv virkning mod indbrud og hærværk.

 

Image
Styring af udendørsbelysning

Eksempel på energibesparelse - havebelysning

Eksemplet er for havebelysning med 5 lamper.

  Lyskilder Sensor St. by forbrug (W) Drifttid (timer/år) Elforbrug pr. år (kWh(år) Elomkostning (kr./år) Elbesparelse (kWh/år) Besparelse (kr./år)

Eksempel 1:

Havebelysning med skumringsrelæ, der tænder lyset ved 45 lux

5 stk.
á 60 W
1 4.248 1.274 3.441 226 609

Eksempel 2:

Havebelysning med skumringsrelæ, der tænder lyset ved 45 lux, og urstyring, der slukker lyset 5 timer pr. nat

5 stk.
á 60 W
1,2 2.423 727 1.963 773 2.087

Eksempel 3:

Havebelysning med skumringsrelæ, der tænder lyset ved 45 lux, og urstyring, der slukker lyset 5 timer pr. nat samt A-sparepærer

5 stk.
á 11 W
1,2 2.423 133 360 1.367 3.690

Forudsætninger

For at belyse en have til et enfamiliehus er der 5 lamper - hver med en 60 W pære. Lamperne er tændt 5.000 timer om året.

Besparelsen i årlige driftstimer findes ved hjælp af mørketabellen længere nede på siden.

 • Elpris: 2,70 kr./kWh
 • Elforbrug før ændringer: 1.500 kWh/år 
 • Elomkostninger før ændringer: 4.050 kr./år

For at kunne beregne den årlige besparelse med skumringsrelæ er det nødvendigt at vide, hvor mange timer det er mørkt. Tallene er vejledende gennemsnitlige årlige brændetimer angivet ved en dagslysstyrke på 45 lux.

Sådan læses tabellen

Hvis skumringsrelæet er uden tidsstyring, udgør brændetimerne 4.248 timer/år.
Hvis skumringsrelæet er med tidsstyring, der fx slukker 5 timer pr. nat, udgør brændetimerne 2.423 timer/år. Herved spares der årligt 1.825 drifttimer.

Kilde: SEAS-NVE

Mørketabel

Eksisterende havebelysningsanlæg, der forsynes med skumringsrelæ og tidsstyring.

Reduktion i tændingstiden Brændetimer v. 45 lux Sparede drifttimer/år
0,0 timer 4.248 0
1,0 timer 3.883 365
2,0 timer 3.518 730
2,5 timer 3.335 913
3,0 timer 3.153 1.095
3,5 timer 2.970 1.278
4,0 timer 2.788 1.460
4,5 timer 2.605 1.643
5,0 timer 2.423 1.825
5,5 timer 2.240 2.008
6,0 timer 2.058 2.190

Eksempel på energibesparelse - Belysning af indkørsel

Eksemplet er for belysning af indkørsel med 5 lamper.

  Lyskilder Sensor St. by forbrug (W) Drifttid (timer/år) Elforbrug pr. år (kWh/år) Elomkostning (kr./år) Elbesparelse (kWh/år) Besparelse (kr./år)
Eksisterende gangsti belysning med bevægelsessensor    

5 stk.

á 60 W

1 1.500 450 1.215 750 2.025
Eksisterende gangsti belysning med bevægelsessensor og udskiftning til LED lyskilder

5 stk.

á 12 W

1 1.500 90 243 1.110 2.997

Forudsætninger

For at belyse en indkørsel til et enfamiliehus er der 5 lamper – hver med en 60 W pære. Lamperne er tændt 4.000 timer om året.

Det vurderes, at en bevægelsessensor kan reducere de årlige driftstimer til 1.500 timer pr. år.

 • Elpris: 2,70 kr./kWh
 • Elforbrug før ændringer: 1.200 kWh/år
 • Elomkostninger før ændringer: 3.240 kr./år

Anbefaling til styring af udendørs belysning

 • Vælg lyssensorer, som har et standby forbrug, der er så lavt som muligt og højst 1 watt.
 • Sørg for at al udendørs belysning er koblet på et skumringsrelæ, så belysningen ikke tænder, før der er behov for det. Hvis installationen giver mulighed for det, kan man med fordel koble al udendørs lys på samme skumringsrelæ.
 • Vælg skumringsrelæ med tidsstyring, hvor der er mulighed for at opdele natten i intervaller, så lyset kan være tændt fx i perioden fra mørkets frembrud til kl. 23 og igen i de tidlige morgentimer f.eks. fra kl. 5, til det er lyst.

Udførelse

Må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Følg producentens monteringsanvisning.

Styringen skal være enkel for husejeren at justere. Tilbyd brugerinstruktion for at indstille skumringsrelæet

Skumringsrelæet skal placeres på en facade i en højde, hvor kunstig belysning ikke kan ramme, og hvor der ikke kan opstå periodevise kraftige skyggedannelser fra træer, markiser, porte mv. Skumringsrelæet skal samtidig være tilgængeligt for justering af tændings-tidspunktet (lux styrken).

Tjekliste

Hvis udendørs belysningen oplyser et eller flere rum i boligen, kan det være generende, hvis det tænder og slukker ofte, fx hvis der installeret bevægelsessensor. Dette bør overvejes, inden der træffes beslutning om installationen.

Almindelige glødepærer eller halogenlamper bør udskiftes med sparepærer eller LED lyskilder. Herved opnås en større elbesparelse.

Læs mere om sparepærer på SparEnergi

Her findes også fakta og gode råd til valg af LED lyskilder.

Vær opmærksom på, at nogle typer af sparepærer starter med at lyse svagt især i kolde perioder. Det kan undgås med LED lys, der giver et kraftigt lys med det samme, også når det er koldt.

I følge mørketabellen ved 45 lux er der kun behov for belysning i ca. 4.300 timer pr. år. Overstiger de årlige drifttimer 4.300 timer, kan der opnås elbesparelser. Eksempelvis kan der etableres et skumringsrelæ med urstyring. Afklar denne mulighed med husejeren.

Det årlige antal timer, hvor udelyset kan være slukket, vurderes sammen med husejeren. Antallet af lamper og deres samlede wattage indgår i beregning af den årlige elbesparelse som vist i beregningseksemplet.

Belysningsanlægget skal ændres, så det opfylder gældende krav til elinstallationer. Oplys bygningsejeren om, hvilke konkrete fejl og mangler der skal udbedres. 

Er der forhold, der besværliggør og fordyrer installationen, skal husejeren gøres opmærksom på det og acceptere det, før arbejdet igangsættes.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Om lyskilder

Læs mere om sparepærer samt anbefalede lysdioder (LED) og bevægelsessensorer på
www.sparenergi.dk 

Mørketabel 

SEAS-NVE mørketabel 
www.seas-nve.dk 

Alle energiløsninger til enfamiliehuse