En erstatning for oliebaseret opvarmning i landsbyer

De 180.000 enfamiliehuse uden for fjernvarme- og naturgasområderne er en stor udfordring for omstillingen til et fossilfrit energisystem. Løsninger skal findes.

En erstatning for oliebaseret opvarmning i landsbyer

Danmarks omkring 180.000 enfamiliehuse uden for fjernvarme- og naturgasområderne er en stor udfordring for omstillingen til et fossilfrit energisystem. Projektet vil vurdere og analysere de tekniske og økonomiske muligheder for at kunne erstatte oliebaseret opvarmning i landsbyer med naturlige varmekilder ved brug af eldrevne varmepumper og varmelagring i grundvandsmagasiner (ATES).

Som led i projektet undersøges mulighederne for at opvarme landsbyerne Sdr. Stenderup i Kolding Kommune og Annisse i Gribskov Kommune på denne måde.

Læs mere om projektet