Med spildevand som energikilde

Kan spildevand bruges som energikilde for varmepumper? Det søges der svar på i forskningsprojekt.

Med spildevand som energikilde

Projektet er et forskningsstudie i optimal udnyttelse af varmepumper i eksisterende bygninger med spildevand som kilde. Projektet er en videreførelse af projektet ”Varmepumper i eksisterende bebyggelse”, som omhandler prototypeafprøvning af varmepumper i eksisterende etageejendomme, hvor spildevand fra varmt brugsvand anvendes som varmekilde.

Første fase har vist store potentialer for energibesparelser, idet der er konstateret høje temperaturer af det afledte spildevand i brønden. Der er fundet behov for yderligere undersøgelser for praktiske erfaringer ved studier i enkeltkomponenter og analyse af uafprøvede teknologiske tiltag.

Læs mere om projektet her