Solcelleanlæg og lagring af energi

Læs om den nyeste forskning inden for lagring af elektricitet fra solceller

De økonomiske rammevilkår for ejere af solcelleanlæg er blevet væsentligt forringet, efter at den årsbaserede nettoafregning er bortfaldet. Elnettet kan ikke længere frit benyttes til at udveksle elektricitet fra solcelleproduceret elproduktion.

I dag er en del af forskningen på solcelleområdet derfor fokuseret på samspillet mellem solceller og energilagring samt styring af den lagrede energi fra solen. Forskningen drejer sig bl.a. om, hvordan anlæg kan dimensioners og drives, sådan at elektriciteten fra solcellerne kan benyttes direkte, når en husstand har brug for den. Videncentret præsenterer her et eksempel på denne forskning.

Projekt 1: Optimal udnyttelse af solcelle-el i enfamiliehus