Performancetests sikrer, at alle installationer fungerer fra dag 1

Performancetest er et godt værktøj til at sikre, at det færdige renoveringsprojekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet.

Byggebranchen har tradition for at lave mangelgennemgang af byggerier baseret på en visuel inspektion.  Men det er langt fra tilstrækkeligt i dag, hvor bygningerne er spækket med teknik. Derfor stiller stadig flere bygherrer krav om performancetests. 

En bygherre har brug for at vide, om installationerne virker, om de lovede virkningsgrader er opfyldt, om alt er korrekt indreguleret, og om installationerne regulerer korrekt i samspil og som en helhed. Det er de spørgsmål, man kan få klare svar på ved at performanceteste. Med performancetest præciserer bygherren selv allerede før udbudsfasen, hvordan det skal eftervises, at de forskellige anlæg til vand, el, varme og ventilation lever op til konkret og målbar funktionalitet og ydeevne.

Der måles via en række test og en afsluttende måling af anlæggets samlede ydeevne, inden den juridiske aflevering – dvs. før brugerne har overtaget bygningen og "forstyrrer" via en brugeradfærd, som ofte er svær at forudsige. At performancetests er effektive og kan betale sig viser dette projekt opført af Bygningsstyrelsen.

Projekt 1: På toppen af verdensranglisten over energieffektive bygninger

I eksisterende bygninger kan du få hjælp til performancetest i Videncentres vejledninger om funktionsafprøvning.

Gå til vejledning om funktionsafprøvning af varmeanlæg

Gå til vejledning om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg