Energirenovering af murede facader - på en ny måde

Energirenovering af murede facader - på en ny måde

Projektets formål er at udvikle, demonstrere og dokumentere et nyt koncept til at energirenovere murede facader med tegl, så isoleringsevnen bringes op på BR15 niveau på en måde, så facadens arkitektoniske kvaliteter og robusthed – og så renoveringen kan udføres  til en fornuftig pris.

Herved nedbrydes de barrierer, som har forhindret effektiv energirenovering af murede ejendomme. Projektets målgruppe er parcelhuse fra 1960-1980, men konceptet vil kunne anvendes langt bredere.

Læs mere om projektet her og her