Projekt 6: Renovering af danske parcelhuse - eksisterende viden og nye erfaringer

Projekt 6: Renovering af danske parcelhuse - eksisterende viden og nye erfaringer

Dette projekt undersøger de erfaringer, som kommuner og forsyningsselskaber har med at motivere parcelhusejere til at energirenovere. Rapporten viser, at kommuner og forsyningsselskabers forståelse af boligejerne i vid udstrækning harmonerer med den internationale forskning. Den fremhæver endvidere, at den førte energipolitik sjældent er tilstrækkelig opmærksom på, at brugernes adfærd betyder mindst lige så meget for det faktiske energiforbrug, som bygningernes tekniske egenskaber.

Læs mere om projektet