Når brugeradfærden styrer energiforbruget

Efter en energirenovering ændrer boligejere ofte adfærd og mister fokus på energibesparelser – hvad siger den seneste forskning om det?

Ved energirenoveringsprojekter er der både incitamenter og barrierer i forhold til at give sig i kast med en energirenovering af egen bolig. Og efter renoveringen viser det sig ofte, at boligejeren ændrer adfærd og mister fokus på energibesparelser, når boligen først er blevet gjort mere energirigtig. 

Forskning viser bl.a., at forbruget før renovering sjældent er så stort som teoretisk beregnet, og at forbruget efter renovering sjældent bliver så lavt som teoretisk beregnet. I helt ens huse kan energiforbruget således svinge med op til 300 procent på grund af forskelle i beboernes livsstil. Derfor er det vigtigt at fortælle boligejerne om betydningen af deres adfærd, og hvordan den påvirker den mulige energibesparelse. Videncentret har her udvalgt ni projekter, der viser den nyeste viden om brugernes adfærd før og efter en energirenovering. 

Brugernes adfærd

Projekt 1: UserTEC - Brugernes hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd

Projekt 2: Model for adfærdens effekt på energiforbruget

Projekt 3: Betydningen af ændrede komforttemperaturer - varmepumper og elforbrug

Projekt 4: Brugeradfærdens betydning for energibesparelser ved energirenovering af etageejendomme

Projekt 5: Parcelhusatlasset

Projekt 6: Renovering af danske parcelhuse - eksisterende viden og nye erfaringer 

Brugernes oplevelser

Projekt 1: Energirenovering. Incitamenter og barrierer blandt husejere i Furesø Kommune

Projekt 2: Brugernes erfaringer fra de første byggerier i lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020

Projekt 3: Lejernes oplevelser og tilfredshed med (energi)renovering i almene boliger