Dampspærreguide
Print hele guiden

CE-mærker og tests

Dampspærrer skal være godkendte til brug som dampspærrematerialer, dvs. CE-mærket efter DS/EN 13984 Fleksible membraner til fugtisolering eller efter DS/EN 13859-1 Fleksible membraner til fugtisolering. Det er ikke muligt at CE-mærke dampspærretape. Det anbefales at bruge systemløsninger, hvor dampspærre, tape, manchetter og fugemasser passer sammen og supplerer hinanden og er fra samme producent.

Godkendte dampspærresystemer er testet for aldringsbestandighed. Dampspærrer  - og specielt de traditionelle dampspærrer af plastikfolie - bliver nedbrudt af UV-lys. Derfor er det vigtigt, at dampspærren er godt skjult i konstruktionen. Ved korrekt håndtering - dvs., at membranen er ikke udsat for dagslys, skarpe genstande eller kemikalier - kan man regne med en god tæthed af dampspærren i hele konstruktionens levetid. Fra foråret 2015 findes der også en dansk klassificering for dampspærrer under DUKO (Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning) www.duko.dk.

Korrekt brug af dampbremser og fugtadaptive membraner kræver altid nøjere analyse og projektering. Her på ByggeriOgEnergi.dk tager eksemplerne udgangspunkt i, at der benyttes en traditionel dampspærre, som har en høj Z-værdi, altså Z > 50 GPa · s · m2 /kg.