Beregner, fugtberegner, BR18-værktøj og andre værktøjer til energirenovering

Besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere - find det hele her.

Beregner, fugtberegner, BR18-værktøj og andre værktøjer til energirenovering

Her finder du en række nyttige værktøjer til at opnå energirenovering i høj kvalitet: 

 • BR18 værktøj og informationsmaterialer: Hvilke regler gælder der i bygningsreglementet ved energirenovering
 • Bygherrens Drejebog - et værktøj til beslutningstagere i boligselskaber til at sikre energibesparelser ved renovering
 • Energibesparelsesberegner: Beregn potentialet for energibesparelser i enfamiliehuse og etageejendomme
 • Tjeklister til energirigtig bygningsdrift
 • Fugtberegner: Gør det nemt at teste, om den tiltænkte efterisoleringsløsning er fugtteknisk forsvarlig
 • Dampspærreguide: Hvordan du bruger dampspærren ved efterisolering
 • Varmepumpeguide - en guide til den gode varmepumpeinstallation gennem hele processen fra valg af løsning til dimensionering og aflevering
 • Trin-for-trin håndbog til efterisolering af tagetager, der benyttes til beboelse
 • Værktøj til at sammenligne forbruget i en konkret etageboligejendom med energiforbruget i alle Danmarks etageboligejendomme
 • Værktøjer, du kan benytte til at energigranske og opnå en energioptimeret byggeproces ved renovering
 • Værktøjer til serviceteknikere/installatører: Brug dem til at fremme dialogen med bygningsejerne om mulighederne for energibesparelser

Du kan finde værktøjerne i venstre menubar.