Rådgivende Udvalg

Videncentrets rådgivende udvalg fungerer som rådgiver for Videncentret i forbindelse med de tiltag og udviklingsprojekter der iværksættes.

Medlemmerne af udvalget medvirker til at udbrede kendskabet til Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og deltager i en systematisk formidling af viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor energibesparelser i bygninger i deres bagland. Desuden supplerer udvalget Videncentret med viden om evt. parallelle tiltag i byggeriet og energisektoren rettet mod energibesparelser − fx markedsføringstiltag, analyser og adgang til data − der kan bidrage til en øget implementering af energibesparelser.

Udvalget består af følgende parter:

Energistyrelsen
DI Byggeri
TEKNIQ Arbejdsgiverne
SMVdanmark
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter
Danske Arkitektvirksomheder
Rørforeningen
Brancheforeningen Danske Byggecentre
Danske Erhvervsskoler
Dansk Energi
Dansk Fjernvarme
Naturgasselskaberne (Midt-Nord)