Rådgivende Udvalg

Videncentrets rådgivende udvalg fungerer som rådgiver for Videncentret i forbindelse med de tiltag og udviklingsprojekter der iværksættes.

Medlemmerne af udvalget medvirker til at udbrede kendskabet til Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og deltager i en systematisk formidling af viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor energibesparelser i bygninger i deres bagland. Desuden supplerer udvalget Videncentret med viden om evt. parallelle tiltag i byggeriet og energisektoren rettet mod energibesparelser − fx markedsføringstiltag, analyser og adgang til data − der kan bidrage til en øget implementering af energibesparelser.

Udvalget består af følgende parter:

Energistyrelsen
Dansk Byggeri
TEKNIQ Arbejdsgiverne
SMVdanmark
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter
Danske Arkitektvirksomheder
Rørforeningen
Brancheforeningen Danske Byggecentre
DI Byg
Danske Erhvervsskoler
Dansk Energi
Dansk Fjernvarme
Naturgasselskaberne (Midt-Nord)