Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger - VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger indsamler og systematiserer viden om energibesparelser i bygninger og formidler dette til byggebranchen. Det overordnede mål er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del er Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008.

Vores logo - huset i mange farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

Videncentrets målsætninger er at:

  • Medvirke til at byggeriets parter har de nødvendige kvalifikationer gennem uddannelse og systematisk formidling af operationel viden

  • Bringe de eksisterende lovpligtige ordninger og krav bedre i spil − herunder energimærkningsordningen og energikravene i Bygningsreglementet

  • Udvikle værktøjer, der gør det enkelt for byggeriets aktører at markedsføre, vejlede og rådgive om samt udføre energibesparende tiltag

  • Udvikle energiløsninger, der gør det attraktivt (=nemt, sikkert og billigt) for bygningsejere at gennemføre energibesparende tiltag

  • Formidle de rette værktøjer og løsninger til de aktører, der skal bringe dem i spil 

  • Skabe en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og løsninger til energibesparelser

Hvem driver Videncentret?

Energistyrelsen udbyder opgaven med at drive Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Udbuddet blev i 2020 vundet af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, Primetime A/S, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Bygge og anlæg, samt Viegand Maagøe A/S.