Rådgivende Udvalg

Videncentrets rådgivende udvalg fungerer som rådgiver for Videncentret i forbindelse med de tiltag og udviklingsprojekter der iværksættes.

Medlemmerne af udvalget medvirker til at udbrede kendskabet til Videncentret og deltager i en systematisk formidling af viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor energibesparelser i bygninger i deres bagland. Desuden supplerer udvalget Videncentret med viden om evt. parallelle tiltag i byggeriet og energisektoren rettet mod energibesparelser − fx markedsføringstiltag, analyser og adgang til data − der kan bidrage til en øget implementering af energibesparelser.

Udvalget består af følgende parter:

Energistyrelsen

Dansk Byggeri

TEKNIQ

SMVdanmark

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter

Danske Ark

Rørforeningen

Brancheforeningen Danske Byggecentre

DI Byg

Danske Erhvervsskoler

Dansk Energi

Dansk Fjernvarme

Naturgasselskaberne (Midt-Nord)