Ny rapport: Boligejere kan trygt installere varmepumpe

Ny rapport fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger viser god kvalitet i nyere varmepumpeinstallationer.

De stigende priser på gas-, olie- og træpiller får mange boligejere til at overveje andre muligheder for opvarmning. Det er helt i tråd med de politiske ambitioner om at udfase især olie- og gasfyr til fordel for varmepumper og fjernvarme.

En rapport fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger viser, at man trygt kan erstatte fyret med en jordvarmepumpe eller luft-til-vand-varmepumpe. Der er dog fordele ved at benytte en installatør med såkaldt VE-godkendelse.

VE-godkendelse giver bedre installationer
Man kan få tilskud til installation af en varmepumpe, hvis installatøren har en såkaldt VE-godkendelse. En del af de installationer, som eksperterne har undersøgt, var udført af en VE-godkendt installatør, og de installationer var uden undtagelse af god kvalitet. Ikke mindst var den gennemsnitlige virkningsgrad højere end blandt de øvrige installationer. Kunderne er generelt meget tilfredse, uanset varmepumpetypen: I gennemsnit er tilfredsheden 4,8 på en skala fra 1 til 5.

Ifølge Energistyrelsens såkaldte Teknologikatalog leverer en luft-til-vand-varmepumpe typisk 3,15 kWh varme per kWh el, mens jordvarme leverer 3,45 kWh varme per kWh el. Den gennemsnitlige virkningsgrad i de undersøgte installationer, som var udført med VE-godkendelse, svarer til disse niveauer. De pågældende varmepumpeejere har altså gennemsnitligt fået den høje effektivitet, som kendetegner varmepumper.

Mere end 50 % af dansk el produceres allerede med vindkraft og solceller, og i løbet af de kommende år vil den andel nærme sig 100 %. Det vil sige, at CO2-udledningen ved produktion af el er lille og bliver endnu mindre. Med en varmepumpe udnyttes den grønne el effektivt, og den samlede CO2-udledning er lavere end med både olie og gas.

Rapporten "Den gode installation af varmepumper, version 2021" kan hentes på Videncenter for Energibesparelser i Bygningers hjemmeside her.

Læs mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger: Centerleder Pia Rasmussen, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, tlf. 7220 2255 eller info@byggeriogenergi.dk.