Varmepumper – hvad siger reglerne? Få overblik i ny folder

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen har netop udgivet en folder, der giver et overskueligt og samlet overblik over krav til varmepumpeinstallationer.

Det kan være vanskeligt at finde rundt i de mange regler for varmepumper. Derfor har installationsbranchen efterlyst et fyldestgørende overblik. Det har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen lyttet til og udgiver derfor nu en folder, som giver en kortfattet men komplet oversigt.

Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Pia Rasmussen siger:

”En varmepumpeinstallation involverer mange fagområder og megen lovgivning, som kan være svær at holde styr på. Fx støjkrav og krav til virkningsgrad, til installatørens og servicemontø­rens kompetencer og til eftersyn og demontering. Nu har vi samlet et overblik i en simpel folder. Vi håber, det kan blive et stærkt værktøj for alle dem, der arbejder med varmepumper i hverdagen”.

Folderen behandler følgende emner: 

  • Dimensionering og virkningsgrad
  • Særlige krav til jordvarmeanlæg
  • Krav om måler, isolering, tilgængelighed og afløb
  • Støjkrav
  • Krav til installatør og reparatør/serviceperson
  • Krav til afprøvning, manual og aflevering
  • Krav om årligt eftersyn og lækagekontrol
  • Demontering

Den nye folder kan frit downloades fra her.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del af Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008. På hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk finder man bl.a. også energiløsninger, som beskriver, hvordan man praktisk og konkret installerer forskellige typer varmepumper: luft-vand konvertering fra olie eller gas eller luft-vand konvertering fra elvarme), luft-luft, jordvarme, gashybridvarmepumpe, gaskedel med add-on varmepumpe samt brugsvandsvarme­pumpe.