Vær med til at teste bæredygtighedsklassen

Bolig- og Planstyrelsen er i gang med testfasen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som løber fra maj 2020 og 2 år frem. Din virksomhed kan stadig nå at tilmelde jeres byggeprojekt – hvis I gør det nu, kan I komme med med til workshop om tre af kravene d. 30. september.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er skabt for at definere og tilbyde et let tilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Testfasen er i fuld gang, og Bolig- og Planstyrelsen har i øjeblikket 43 tilmeldte byggeprojekter. Der er ikke krav om, hvor langt byggeprojekterne skal være, når de tilmeldes test af klassen. Det vil heller ikke være et krav, at alle byggeprojekterne når at blive helt færdige, inden testfasen afsluttes i maj 2022.

For at opnå den bedst mulige evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse ønskes en bred sammensætning af byggerier fx enfamiliehuse, etageboliger, kontorbyggerier og institutioner. Alle byggeprojekter, som tilmeldes test af klassen, bidrager til dataindsamlingen og evaluering af klassen. Evalueringen skal bl.a. bruges til at fastsætte kommende lovkrav. Fra 2023 indføres krav om dokumentation af LCA for nybyggeri, og der indfases grænseværdier for bygningers klimapåvirkning jf. National Strategi for Bæredygtigt Byggeri (2021).

Når I tilmelder et byggeprojekt, oplyser Bolig- og Planstyrelsen, at I får:

  • Invitation til at deltage i workshops om den frivillige bæredygtighedsklasses krav og dermed mulighed for at komme med input til klassen. Det er faglige workshops, hvor der er lagt op til videndeling, spørgsmål og debat. Vi afholder online workshops hver 4. måned og i alt 5 workshops. Den næste workshop er nr. 3 og afholdes 30. september 2021.
  • Ved upload af dokumentation til FBKtest.dk kan I påvirke, hvilke metoder, der er mest hensigtsmæssige at bruge til dokumentation af efterlevelse af kravene.
  • Byggeprojektet vil fremgå på vores hjemmeside, og I har mulighed for at takke ja til at blive en del af casebanken. Her er foto og en kort beskrivelse af byggeprojektet. Efterhånden som I indsender dokumentation på efterlevelse af kravene vil det fremgå, hvilke krav jeres projekt lever op til.

Hvordan tilmeldes et byggeprojekt?
Læs, hvordan du tilmelder byggeriet på bæredygtighedsklassens hjemmeside.