National byggeristrategi får betydning for dig

Opførelsen af en ny bygning udleder mere CO2, end energiforbruget i dens levetid. Derfor er der nu kommet en national strategi for bæredygtigt byggeri. 

Den indeholder bl.a. en række tiltag, som vil påvirker dagligdagen på byggepladsen, herunder:

  • Gradvis indfasning af LCA-beregninger for nybyggeri, herunder også en grænseværdi for CO2-udledning forbundet med større byggeri

  • Gradvis indfasning af øvrige krav i den frivillige bæredygtighedsklasse baseret på erfaringerne med den frivillige bæredygtighedsklasse i den to-årige testfase
  • Fremme af fossilfrie byggepladser, bl.a. ved anvendelse af alternative brændstoffer og eldrevne maskinel på statslige anlægsprojekter

  • Fremme af sikkert og sundt genbrug i byggeriet

  • Fremme af klimavenlige byggematerialer

  • Helhedsvurderinger ved potentielle nedrivninger for at fremme renoveringer frem for nybyggeri

  • Mindre spild af materialer på byggepladsen

Læs selv hele planen her for at få indsigt i fremtidens byggeri – der står meget mere end de nævnte indsatsområder nævnt ovenfor. 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger vil følge en række af de forskellige tiltag, efterhånden som planen bliver til virkelighed, og informere om udviklingen løbende.