Bygningspuljen åbner op for grønne boligforbedringer den 7. april

PRESSEMEDDELELSE FRA ENERGISTYRELSEN udsendt 12. marts 2021: 

Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for første runde af bygningspuljen. Her kan boligejere søge om tilskud til grønne boligforbedringer, der kan nedsætte deres energiforbrug og spare klimaet for CO2. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021.

Onsdag den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Det kan f.eks. være efterisolering, nye vinduer eller at skifte opvarmningsform til varmepumpe.

Vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen glæder sig til åbningen:

Vi har set frem til at kunne fortælle om den næste runde af Bygningspuljen – ikke mindst åbningsdatoen. Jeg ved, at den er ventet af mange boligejere, der er ivrige efter at spare energi, CO2 og penge på varmeregningen med hjælp fra tilskudspuljen. Det er en fordel for både klimaet, samfundet og den enkelte boligejer, og vi ser frem til at støtte tusindvis af nye projekter,” siger Stig Uffe Pedersen.

Flere runder og tilskud til flere
Frem mod lanceringen af bygningspuljen 2021 har Energistyrelsen arbejdet på at forbedre ansøgningsportalen og vejledningsmaterialer. Formålet er at sikre, at alle ansøgere ved, hvad de kan få tilskud til, og hvilke informationer de skal have klar, når de går i gang med at søge tilskud. Det er samtidig besluttet, at der skal være flere årlige ansøgningsrunder, ligesom tilskudssatserne sættes lidt ned.

Ændringerne betyder, at flere kan få tilskud, og at man ikke behøver vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Selvom tilskuddet er lidt lavere, er der stadig tale om et betydeligt tilskud. Jeg vil opfordre boligejere, der overvejer at søge tilskud, til at forberede ansøgningen godt. Det øger chancen for at få hurtigt svar, og dermed kan man påbegynde sit projekt hurtigere,” siger Stig Uffe Pedersen.

Sådan bliver du klar
Frem mod lanceringen afholder Energistyrelsen flere webinarer for både borgere, håndværkere og rådgivere for at fremme en god proces for tilskud forud for åbningen. Man kan også forberede sig ved at læse på SparEnergi.dk/tilskud

Kontakt
Generelle spørgsmål vedr. bygningspuljen, kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

Baggrund

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger. Den giver bl.a. tilskud ved skift til varmepumper, isolering af klimaskærmen og til optimering af boligers drift.
  • Mindst 60 % af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.
  • Man kan søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde i år er der afsat 250 mio. I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • Der forventes at blive fastlagt tre ansøgningsrunder i 2021. Et tilsagn om tilskud gælder i 2 år.