Nyheder 2021

 • Kommuner klæder lokale håndværkere på til klimavenligt byggeri


  Alle kommuner har mulighed for at bestille en indlægsholder fra Videncentret og derved hjælpe lokale håndværkere med at blive bedre klædt på til klimavenligt byggeri og renovering. Indtil videre har 16 kommuner takket ja til tilbuddet. Emner kan fx være muligheder for energibesparelser, krav, når man installerer varmepumper, og bygningspuljen med tilskud til bygningsejere, der vil energiforbedre deres bygning. Hvis din kommune er interesseret i et indlæg, så kontakt Videncentret på tlf. 72 20 22 55.

 • Sommerhuse skal være mere energieffektive


  Der er blevet handlet rekordmange sommerhuse i år. Det øgede salg og den stigende brug af landets ca. 200.000 sommerhuse betyder også, at der er større interesse i at ombygge og renovere dem – og det giver gode muligheder for at energieffektivere husene samtidig. Derfor er Videncentret i gang med at udvikle en sommerhusguide, der beskriver energikrav ved ombygning og giver energiløsninger rettet specifik mod sommerhuse. Den udkommer senere på året. Hold derfor øje her i nyhedsbrevet, hvis du arbejder med sommerhuse.

 • Ny energiløsning: Fra elvarme til varmepumpe


  Videncentret har netop udgivet en ny energiløsning om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe. Den skal understøtte overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. I forvejen er der energiløsninger om konvertering fra olie og gas til luft-vandvarmepumpe og om jordvarme. Alle tre beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt. Det samlede antal energiløsninger er nu oppe på 82.

 • Ny leder af Videncentret


  Pia Rasmussen er ny leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hun har stor erfaring inden for energioptimering af bygninger og installationer og siger om den nye opgave som centerleder: ”Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet i Videncentret, særligt fordi centrets tilbud er viden omsat til praktiske værktøjer, og vi hele tiden må spørge os selv, hvad brugerne virkelig har behov for i deres dagligdag ude i bygningerne.”

 • Snart åbner tilskudspulje for virksomheder


  Privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder kan snart søge om tilskud til energieffektiviseringer. Man skal være hurtig på aftrækkeren – næste ansøgningsrunde for erhvervstilskuddet er kun åben fra 18. maj til 1. juni 2021. Tilskuddet kan bl.a. søges til skift af kedel til varmepumpe, skift af belysning til LED, varmegenvinding og energioptimering af procesanlæg.

 • Bliv klar til bæredygtig omstilling


  Byggeriets Uddannelser inviterer til gratis digital event den 19. maj, hvor en stribe oplægsholdere i løbet af to timer giver dig input til at blive (mere) klar til omstillingen til bæredygtighed i byggeriet. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er blandt oplægsholderne.

 • National strategi for bæredygtighed – nu uddybet


  I marts fik Danmark en national strategi for bæredygtigt byggeri. Du kan læse mere uddybende om strategiens 21 initiativer i en ny publikation fra Indenrigs- og Boligministeriet. Der er bl.a. indsatser for energieffektivitet, klimavenligt byggeri og ressourceeffektive byggepladser.

 • Sådan gik 2020 i Videncentret


  Videncentret har udsendt sin årsrapport for 2020. Her kan du læse om de nye tiltag og værktøjer fra Videncentret, som blev udviklet i løbet af sidste år.

 • Varmepumpeinstallation med tilskud kræver VE-godkendelse


  Hvis du vil installere varmepumper med tilskud, når Bygningspuljen åbner igen, skal du nu have en VE-godkendelse.

 • Kom til online møde om Bygningspuljen


  Bliv klogere på Energistyrelsens Bygningspulje med tilskud til energibesparelser i boliger, der åbner igen efter påske. Kom til infomøde om puljen den 22/3.