Nyheder 2021

 • Ny leder af Videncentret


  Pia Rasmussen er ny leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hun har stor erfaring inden for energioptimering af bygninger og installationer og siger om den nye opgave som centerleder: ”Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet i Videncentret, særligt fordi centrets tilbud er viden omsat til praktiske værktøjer, og vi hele tiden må spørge os selv, hvad brugerne virkelig har behov for i deres dagligdag ude i bygningerne.”

 • Bygningspuljen vender tilbage


  Der gik kun en enkelt dag, før de 250 mio. kr. i første ansøgningsrunde for 2021 om tilskud fra Bygningspuljen var afsat. Men der er håb forude, hvis din kunde ikke nåede at søge. Energistyrelsen åbner puljen to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien. Og derefter også flere gange årligt hvert år frem til 2026.

 • Snart åbner tilskudspulje for virksomheder


  Privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder kan snart søge om tilskud til energieffektiviseringer. Man skal være hurtig på aftrækkeren – næste ansøgningsrunde for erhvervstilskuddet er kun åben fra 18. maj til 1. juni 2021. Tilskuddet kan bl.a. søges til skift af kedel til varmepumpe, skift af belysning til LED, varmegenvinding og energioptimering af procesanlæg.

 • Bliv klar til bæredygtig omstilling


  Byggeriets Uddannelser inviterer til gratis digital event den 19. maj, hvor en stribe oplægsholdere i løbet af to timer giver dig input til at blive (mere) klar til omstillingen til bæredygtighed i byggeriet. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er blandt oplægsholderne.

 • National strategi for bæredygtighed – nu uddybet


  I marts fik Danmark en national strategi for bæredygtigt byggeri. Du kan læse mere uddybende om strategiens 21 initiativer i en ny publikation fra Indenrigs- og Boligministeriet. Der er bl.a. indsatser for energieffektivitet, klimavenligt byggeri og ressourceeffektive byggepladser.

 • Sådan gik 2020 i Videncentret


  Videncentret har udsendt sin årsrapport for 2020. Her kan du læse om de nye tiltag og værktøjer fra Videncentret, som blev udviklet i løbet af sidste år.

 • Se video om Bygningspuljen - og bliv klogere


  Bliv klogere på Energistyrelsens Bygningspulje med tilskud til energibesparelser i boliger, der åbner igen 7/4-21. Se optagelse fra online infomøde til byggebranchen om puljen. (Mødet blev afholdt 22/3-21).

 • Varmepumpeinstallation med tilskud kræver nu VE-godkendelse


  Hvis du vil installere varmepumper med tilskud, når Bygningspuljen åbner igen, skal du nu have en VE-godkendelse.

 • Kom til online møde om Bygningspuljen


  Bliv klogere på Energistyrelsens Bygningspulje med tilskud til energibesparelser i boliger, der åbner igen efter påske. Kom til infomøde om puljen den 22/3.

 • Bygningspuljen åbner igen den 7. april


  Bygningspuljen åbner igen den 7. april for tilskud til grønne boligforbedringer. Der er også udsigt til flere årlige ansøgningsrunder og tilskud til flere ansøgere.