Store tilskud til energibesparelser på vej

To nye bekendtgørelser, som netop blevet sendt i høring, vil fremme energibesparelser og klimavenlig opvarmning i private boliger.

Den ene er en bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Den rummer bl.a. mulighed for tilskud på luft-væskevarmepumper på mellem 22.000 og 37.000 kroner og for jord-væskevarmepumper (jordvarme) på mellem 28.000 og 45.000 kroner.

Der bliver også relativt store tilskud til efterisolering af ydervægge, loft, fladt tag, terrændæk og sokkel og udskiftning af vinduer, døre m.v. 

Størrelsen af tilskuddet til efterisolering vil afhænge af U-værdien for den pågældende konstruktions eksisterende isolering, og her bliver boligens energimærke et centralt dokument.  

Læs i udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse her. Høringsfrist er den 17. september 2020. 

Varmepumpe på abonnement
Den anden bekendtgørelse om skrotning af olie- og gasfyr betyder, at virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement, kan få tilskud, når en boligejer vælger at skrotte et oliefyr eller en gaskedel og gå over til varmepumpe på abonnement. Ordningen skal give mulighed for, at de boligejere, som ikke ønsker at foretage den relativt store investering i en varmepumpe, også kan opnå klimavenlig boligopvarmning.

Læs udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr her. Der var høringsfrist den 10. september 2020. Bekendtgørelsen er nu under færdiggørelse.

Det skal understreges, at ingen af bekendtgørelserne p.t. er endelige, men hovedlinjerne kan man godt regne med. Du kan holde dig orienteret på ByggeriOgEnergi.dk og i Videncentrets nyhedsbrev og profil på LinkedIn, Facebook og Twitter.  

Begge bekendtgørelser er en del af regeringens klimaplan, og målet er at skære ned på brugen af fossile brændsler.