Nye tiltag fra Videncentret i 2020

Videncentrets udviklingsplan for 2020 ligger nu klar. Der er særligt stort fokus på formidling og på den nye bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Grunden til planen først kommer nu er, at driften af Videncentret var i udbud i første del af året. Resultatet blev, at Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortsætter i 4 år mere frem til og med 2023 med det samme konsortium som hidtil til at drive centret.

De seks udviklingsaktiviteter for 2020 er:

  1. Udvikling af vejledning i funktionsafprøvning af bygningsautomatik

  2. Gennemførelse af kompetencegruppeforløb og udvikling af undervisningsmoduler i samarbejde med erhvervsakademierne, erhvervsskolerne og aktører på efteruddannelsesområdet

  3. Gennemførelse af informations- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med kommuners erhvervsrettede indsats samt byggecentre og grossister målrettet deres B2B kunder

  4. Gennemførelse af analyse om bygningssegmentering som basis for fokuseret formidling

  5. Optimering af hjemmesiden, større synlighed og søgemaskineoptimering

  6. Udvikling af Informations- og uddannelsesmateriale om klimavenligt byggeri og cirkulære løsninger

Læs mere om udviklingsaktiviteterne i vedhæftede udviklingsplan for 2020.