Energiløsninger opdateret efter nye dampspærreanbefalinger

Videncentret har revideret 11 energiløsninger om tag og loft efter ændringerne i den relativt nye SBi-anvisning nr. 273 om Tage.

Find alle energiløsninger om tag og loft til enfamiliehuse her.

Find alle energiløsninger om tag og loft til etageejendomme her.

Baggrunden for ændringerne er følgende i SBi-anvisningen:

Ifølge SBi-anvisningen skal der ved renovering af tage sikres et sammenhængende tæthedsplan. Det skal bestå af lufttætte materialer – fx en dampspærre, et intakt pudset loft eller en fuldspartlet gipspladebeklædning. Lofterne skal være uden revner eller huller, og der må heller ikke være revner mellem isolering og spær.

Det skal – som tidligere – ved renovering og efterisolering af ventilerede tage sikres, at tagrummet er ventileret gennem ventilationsåbninger i tagfod og kip – og eventuelt i gavle. Dette er meget vigtigt for en sund bygning.

Åbningerne skal svare til 1/500 af det bebyggede areal og fordeles jævnt. Ved anvendelse af insektnet skal åbningerne være dobbelt så store. Derudover er det en forudsætning:

  • At lufttætheden af konstruktionen er tilstrækkelig. Dette kan kontrolleres ved at undersøge tagkonstruktionen, inden efterisolering påbegyndes. Hvis der ikke er synlige tegn på opfugtning eller skimmelvækst, kan lufttætheden vurderes som tilstrækkelig.

  • At de konstruktionsdele, der er omfattet, er tilgængelige for inspektion, dvs. uudnyttede tagrum, spidslofter, skunkrum mv.

  • At ventilationsforholdene i tagrummet efter isolering opfylder gældende retningslinjer for den pågældende type tagkonstruktion.

  • At loftkonstruktionens lufttæthed ikke reduceres, fx ved perforeringer med spots, nedtagning af plader eller anden ændring af konstruktionen.

De berørte energiløsninger om tag er også under revision.

I første omgang er efterisolering af loft i enfamiliehuse blevet revideret i juni 2020. Find den her.