Bæredygtighedsklassen er nu lanceret

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Byggeloven stiller i dag krav til, at byggeriet udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende og samtidigt har lavt energiforbrug. I bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de eksisterende bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed, herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov. Desuden indgår holdbarhed af konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også i bygningers samlede bæredygtighed.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at sikre, at bygningsreglementet derudover kommer til at favne de tre dimensioner, man generelt vurderer bæredygtighed ud fra:

Gå til baeredygtighedsklasse.dk for at læse om Bæredygtighedsklassen. Her fremgår det, at det er ministerens mål, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i BR i 2023.