Nyheder 2020

 • Byg om, så det kan mærkes


  Med en ny kampagne vil Energistyrelsen sikre, at boligejerne husker at tænke energiforbedringer ind, når de alligevel bygger om. Det vil påvirke håndværksvirksomheders ordrebøger positivt, når flere boligejere udvider deres renoveringsprojekt. Gå til kampagnesiden for at læse mere.

 • Nye tiltag fra Videncentret i 2020


  Videncentrets udviklingsplan for 2020 ligger nu klar. Læs mere om, hvilke nye tiltag Videncentret vil fokusere på i år.

 • NYE DATOER IGEN: Bliv bedre til bæredygtighed


  Der er gratis gå-hjem-møder i Aarhus og Taastrup om Bliv bedre til bæredygtighed hhv. 15/6 og 18/6. Det er for dig, som gerne vil kunne svare, når din kunde spørger om bæredygtigheden i et byggeprojekt. Du får den nye guide: ’Bliv bedre til bæredygtighed’ med hjem. Der er stadig ledige pladser - men skynd dig.

 • Ny tilskudspulje til energiforbedringer på vej


  I 2021 åbner en offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger på op til 200 mio. kr. årligt i 4 år. Reglerne for puljen er p.t. i høring. Det giver mulighed for at få gennemført flere energiforbedringer i både enfamiliehuse og etageejendomme.

 • Energistyrelsen opfordrer til at energiforbedre idrætsanlæg


  Der er et stort potentiale for at energioptimere idrætsfaciliteter og foreningsbygninger, men mange steder bliver det ikke gjort. Energistyrelsen har nu indgået et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd for at sætte skub i forbedringerne.

 • Videncentret er her 4 år mere


  Energistyrelsen har for nylig meddelt, at Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortsætter 4 år mere frem til og med 2023 og drives videre af de samme parter som hidtil. Det betyder, at Energiløsningerne, BR18-værktøjet og meget mere lever videre for at opnå flere energibesparelser og CO2-reduktioner i bygninger som en del af klimaindsatsen.

 • Bliv bedre til bæredygtighed


  Nu kan du downloade den nye guide og det nye casehæfte samt tilhørende undervisningsmateriale, som hjælper med at blive bedre til bæredygtighed. Formålet er at klæde dig på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og den kommende bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

 • Klimapartnerskab klar med anbefalinger


  "Sæt CO2-krav i bygningsreglementet og anvend dem som alternativ til energikrav i bygningsreglementet fra 2023." Sådan lyder en af anbefalingerne til politikerne fra Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Find anbefalingerne i partnerskabets rapport.

 • Bygninger er en del af klimaløsningen


  Klimarådet kom i denne uge med sine anbefalinger til regeringen for at nå 70 % CO2-reduktion i 2030. Der er flere anbefalinger om bygninger bl.a., at Bygningsreglementets energikrav ved ombygninger bør håndhæves bedre. Download rapporten via linket - og for hurtigt overblik, så læs side 18-22.

 • Læs om nye tiltag fra Videncentret


  Videncentret har udsendt sin årsrapport for 2019. Her kan du læse om de mange nye tiltag og værktøjer fra Videncentret, som blev udviklet i løbet af 2019.