375 mio. kr. i tilskudspuljen næste år

Den nye store tilskudspulje til energibesparende tiltag i bygninger åbnede i midten af oktober 2020, og pengene er på vej ud til boligejerne. I løbet af blot de første 14 dage fik Energistyrelsen 14.500 ansøgninger, og puljen for 2020 er dermed sandsynligvis allerede opbrugt. 

Men allerede fra det nye år er der nye penge i puljen; 375 mio. kr. alene for 2021, og der tilføres nye tilskudspenge til puljen hvert år frem til og med 2026.

Der er bl.a. mulighed for tilskud på luft-væskevarmepumper på mellem 22.000 og 37.000 kroner og for jord-væskevarmepumper (jordvarme) på mellem 28.000 og 45.000 kroner.

Der er også relativt store tilskudsmuligheder til efterisolering af ydervægge, loft, fladt tag, terrændæk og sokkel og udskiftning af vinduer, døre m.v. Størrelsen af tilskuddet til efterisolering vil afhænge af U-værdien for den pågældende konstruktions eksisterende isolering, og her bliver boligens energimærke et centralt dokument.  

Alle, der ejer boliger til helårsbeboelse kan søge om tilskud – dvs. både husejere, andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene foreninger, virksomheder, fonde m.fl. 

De tiltag, der kan søges om tilskud til, omfatter: 

Klimaskærm: 

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 pct.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Varmeinstallation:

 • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg til installation og opvarmning af helårsboliger

Ventilation og drift:

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Læs hos Energistyrelsen, hvordan du søger tilskud.

Læs hele bekendtgørelsen her.