Take-aways om lokale partnerskaber

I november var der konference om, hvordan lokale partnerskaber kan sikre energieffektivisering. Energistyrelsen og Teknologisk Institut stod sammen med InnoBYG og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger bag konferencen, hvor omdrejningspunktet var otte lokale partnerskaber, som Energistyrelsen gav tilskud til i 2016. Inspirationskataloget, som blev lanceret på dagen, kan hentes her. PPT præsentationer kan hentes i bunden af denne side.

Budskabet fra Energistyrelsen
Vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen, åbnede ballet ved at fremhæve, at regeringens mål om 70 % CO2-reduktion kræver, at indsatsen går på to ben: Omstilling af energiforsyning til vedvarende energi og reduktion af energiforbrug. Potentialet for energieffektivisering i bygninger frem til 2050 er ca 30 %, og der er brug for nye virkemidler – og det er netop her, partnerskaberne kommer ind.

Stig Uffe Pedersen pegede  på, at selv om Danmark har et stort fokus på nye teknologier, så er teknologiudvikling ikke nødvendigvis partnerskabernes vigtigste opgave. Partnerskabets kraft er netop at bringe viden i spil i en lokal kontekst eller at samle en bredere kreds omkring en konkret problemstilling og på den måde realisere besparelser.

Samsø - Danmarks energi-ø
Direktør i Energiakademiet på Samsø, Søren Hermansen forklarede metoderne bag den succesfulde forvandling af Samsø til vedvarende energi-ø. Vejen fra korslagte arme i forsamlingshuse til handling handler i høj grad om mødet mellem mennesker. Nogle af nøgleordene er ”fællesskabet” og ”mentalisering”, altså om du har fået lokalsamfundet med på dine planer. Men lige så afgørende er økonomien og den politiske opbakning.

Otte partnerskabers samlede erfaringer
Erfaringerne fra de otte partnerskaber kom på bordet. Der findes ikke kun én, men mange forskellige opskrifter på succes med energieffektivisering gennem lokale partnerskaber. De strækker sig fra at have en styrke i det lokale, helt tæt på borgere, foreninger og handelsliv til det tværkommunale, hvor flere kommuner går sammen om at løse konkrete problemstillinger, blandt andet for at skabe volumen og for at undgå at ”opfinde den dybe tallerken” flere gange.

Gang i debatten
Efterfølgende var der en paneldebat om blandt andet kommunens rolle. Flere mente, at kommunens styrke er at være facilitator og uvildig afsender, der ikke ”prøver at sælge et produkt.” Diskussionen var efterfulgt af Teknologisk Instituts gennemgang af inspirationskataloget, der blev lanceret på dagen.

Senere på dagen hørte tilskuerne flere detaljer om det succesfulde partnerskab Energispring, og hvordan det er lykkedes at mobilisere målgruppen, som er repræsentanter for bygningsejere. Hvordan skaber man videndeling mellem konkurrenter? Og hvordan skærper man værditilbud for bygningsejere og administratorer? Og så handlede det også om økonomien. Energispring rundede af med at sige, at både store, men nok især mindre kommuner, har brug for midler til at drive partnerskaber.

Hvor er vi på vej hen?
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortalte under overskriften ”Energieffektivisering – hvor er vi på vej hen?” om fleksibilitet og smarte bygninger. Hvordan kan vi flytte på forbruget så spidslasten reduceres? Det handler i høj grad om at implementere intelligente bygninger, men også drift og installationer. Data: Vi skal have de rette data og udnytte dem – og ikke bare flere data.

Forstå din slutbruger
Til sidst fik deltagerne en ny vinkel på slutbrugeren fra adfærdsøkonom Jossi Steen-Knudsen under overskriften ”Forstå din slutbruger og skab opbakning”. Der skal være handlingsplaner og strukturering som en central del af et projekt for at kunne aktivere målgruppen. Sprogets har helt afgørende betydning for, om du får slutbrugeren til at handle – det handler om, hvordan du kan ”adfærdsoptimere” din indsats og gøre den rettidig, så den spiller ind i processer, som din målgruppe er i gang med.

De otte partnerskaber er:

  • ’Revitalisering af BedreBolig Bornholm’ (Bornholms Regionskommune m.fl.), hvor telefonrådgivninger giver energiforbedringer for 8 mio. kr.

  • ’Det helhedsorienterede partnerskab’ (Gladsaxe Kommune m.fl.), som har skabt en udbudsplatform, der forbinder håndværkere med boligforeninger

  • ’Partnerskabet ENIG – Energieffektivitet og indeklima i etageboliger’ (Høje Taastrup Kommune m.fl.), som har sparet 2.000 tons CO2 gennem 35 energitjek og handlingsplaner

  • ’Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende faciliteter’ (Viborg Kommune), hvor frivillige energikonsulenter har givet energiforbedringer for 4,2 mio. kr.

  • ’Energispring – Udvikler fremtidens byer’ (Københavns Kommune), har vist hvordan energisamarbejder giver besparelser gennem optimeret drift og renoveringer

  • ’Smart energi i almene boliger’ (Boligselskabet Sjælland, Roskilde Kommune), hvor adgang til realtidsdata giver besparelser på vand, varme og el

  • ’Energiforum Sydhavn’ (Aalborg Universitet m.fl.), har undersøgt hvordan lokale energifællesskaber giver fleksibilitet i energisystemet

  • ’Energieffektiviseringer genne frivillige ambassadører’ (Favrskov Kommune m.fl). hvor realisering af energibesparelser hos energiforbrugere gennem fællesskaber

PPT præsentationer

Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen

Samsø, Søren Hermansen

BedreBolig Bornholm, Rocio Paniagua Jensen

Det helhedsorienterede partnerskab, Anne Stougaard

ENIG, Marie-Louise Lemgart

Energispring

Viborg, Morten Erfurth

Smart energi i almene boliger, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt

Energiforum Sydhavn, Morten Elle

Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører, Carsten Vejborg

Teknologisk Institut, Martha K. Sørensen

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Vagn Holk

iNudgeyou