Nye vejledninger til funktionsafprøvning

Nye vejledninger til funktionsafprøvning

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg er lovpligtigt ifølge BR18. For at gøre det enklere at overholde kravet har Videncentret udgivet to nye vejledninger om funktionsafprøvning. Den ene handler om varmeanlæg inkl. fjernvarme, luft-vandvarmepumper og naturgaskedler, mens den anden handler om mekaniske ventilationsanlæg.

Find de to vejledninger her:

Varmeanlæg

Mekaniske ventilationsanlæg