Læs om året der gik i Videncentret

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udgivet sin årsrapport for 2018. Læs rapporten for at få indblik i sidste års indsatsområder.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udgivet sin årsrapport for 2018. Den fortæller om årets indsatser, der blandt andet omfattede opdatering af eksisterende materiale om energikravene i bygningsreglementet (BR18) samt udvikling af nyt informationsmateriale og formidling om energikravene, da der den 1. januar 2018 kom nyt bygningsreglement.

Desuden tog vi fat på at oplyse om IoT i bygninger, og hvordan det kan spare energi i bygninger, og vi udviklede nye energiløsninger til kontorbygninger og en vejledning om funktionsafprøvning af belysningsanlæg. Vi gennemførte også en særlig uddannelses- og informationsindsats for at øge kompetencerne inden for varmepumpeinstallationer.

Læs hele rapporten for at få indblik i alle de primære indsatsområder i 2018.