Konstruktører får energikrav ind under huden

Når kommende bygningskonstruktører skal lære om BR18’s energikrav – hvorfor så ikke trække på specialister og materialer fra Videncentret? Det er eksempelvis Zealand begyndt at gøre, og det giver nye muligheder i undervisningen, fortæller underviser og civilingeniør Morten Møller Jensen.

Konstruktører får energikrav ind under huden

Morten Møller Jensen underviser på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi i faget Energi og Installationer på konstruktøruddannelsens 5. semester – et semester, der har fokus på renovering. Han forklarer:

”Jeg har valgt at anvende materialer fra Videncentret til at lave øvelser og forløb. De studerende får bl.a. til opgave tidligt i forløbet at undersøge mulige renoveringstiltag og kvantificere besparelsen. Senere i forløbet skal de beregne rentabilitet på udvalgte tiltag og udarbejde dokumentation for overholdelse af BR18’s krav til ombygning og tilbygning. Alt sammen med udgangspunkt i materialerne fra Videncentret, som er nemme at gå til og bruge.”

Oplæg der fanger de studerende
Zealand har også haft besøg af en oplægsholder fra Videncentret, som gav en præsentation om kravene for knap 60 studerende. Ifølge Morten Møller Jensen var det en succes. Han uddyber:

”Videncentrets præsentation var meget levende og fangede de studerendes opmærksomhed. De unge stillede mange spørgsmål, som de fik svar på, og de var også glade for at få udleveret energiløsningerne fra Videncentret i trykte kataloget, fordi det giver dem et bedre overblik. I alt i alt var det en rigtig fin dag.”

Præsentationen blev optaget på video, så Zealand fremadrettet også kan bruge den til e-learning.

Andre akademier er også i gang
Andre eksempler på erhvervsakademier, der er begyndt at bruge Videncentrets materialer og eksperter til  undervisning i BR18’s energikrav, er Via i Horsens og UCN i Aalborg. Blandt andet har Videncentret holdt oplæg for 30 studerende på Via og for lidt over 50 danske og lidt over 20 internationale studerende ved UCN.

På billedet ovenfor ses Videncentrets specialist Iben Østergaard fra Videncentret, som er ude på de forskellige erhvervsakademier og holde oplæg.