Håndværkerfradrag og energisparetilskud

Boligejere har muligheder for at opnå fradrag og tilskud til energibesparende tiltag. Det kan motivere til at sætte arbejdet i gang.

Håndværkerfradrag
Det såkaldte håndværkerfradrag - dvs. fradrag for håndværksarbejde – er blevet permanent. Der gives fortsat fradrag til arbejde, der har et grønt sigte - det vil sige fx sparer energi. Der er en liste over tiltag, som giver mulighed for fradrag, og den indeholder bl.a. udskiftning af vinduer, ruder og døre, efterisolering, forbedring af varmeinstallationen mv. Se den samlede liste på SKAT's hjemmeside.

Nye tilskudsmuligheder på vej
To nye bekendtgørelser om tilskud til energibesparelser i boliger er i øjeblikket ved at blive færdiggjort og vil få effekt fra henholdsvis 15. oktober og 1. oktober 2020. 

Den ene er en bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Den rummer bl.a. mulighed for tilskud på luft-væskevarmepumper på mellem 22.000 og 37.000 kroner og for jord-væskevarmepumper (jordvarme) på mellem 28.000 og 45.000 kroner.

Der bliver også relativt store tilskud til efterisolering af ydervægge, loft, fladt tag, terrændæk og sokkel og udskiftning af vinduer, døre m.v. 

Størrelsen af tilskuddet til efterisolering vil afhænge af U-værdien for den pågældende konstruktions eksisterende isolering, og her bliver boligens energimærke et centralt dokument.  

Læs i udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse her. Der er høringsfrist den 17. september 2020, hvorefter bekendtgørelsen skal færdiggøres. 

Varmepumpe på abonnement
Den anden bekendtgørelse om skrotning af olie- og gasfyr betyder, at virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement, kan få tilskud, når en boligejer vælger at skrotte et oliefyr eller en gaskedel og gå over til varmepumpe på abonnement. Ordningen skal give mulighed for, at de boligejere, som ikke ønsker at foretage den relativt store investering i en varmepumpe, også kan opnå klimavenlig boligopvarmning.

Læs udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr her. Høringsfristen var den 10. september 2020,  og bekendtgørelsen er under færdiggørelse.  

Begge bekendtgørelser er en del af regeringens klimaplan, og målet er at skære ned på brugen af fossile brændsler.