Anvisning 258: Anvisning om bygningsreglement 2015

Anvisning 258: Anvisning om bygningsreglement 2015

Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Trafik- og Byggestyrelsens vejledningstekster. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det tekniske fælleseje med mere uddybende information.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside (der er fri adgang til at downloade anvisningen)