Anvisning 224: Fugt i bygninger

SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger

Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre - både ved nybyggeri og renovering.

Anvisningen indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader. 

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside (der skal betales for at downloade anvisningen)