Anvisning 207: Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

SBi-anvisning 207: Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Her fås en beskrivelse af byggetekniske egenskaber ved en række alternative isoleringsmaterialer: Papir, træfiber, hør, hamp, halm og ekspanderet perlit.

Der er også en beskrivelse af krav til konstruktioner, hvori sådanne materialer anvendes og eksempler på konstruktioner, der opfylder disse krav.

Anvisningen henvender sig til byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsmyndigheder og forsikringsselskaber.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside (der skal betales for at downloade anvisningen)