Anvisning 202: Naturlig ventilation i erhvervsbygninger

SBi-anvisning 202: Naturlig ventilation i erhvervsbygninger

Der er i disse år betydelig interesse for naturlig ventilering af bygninger. Men mange arkitekter og ingeniører er usikre på, hvordan de skal gribe opgaven an, fordi der mangler retningslinjer i eksisterende normer og vejledninger på området. Statens Byggeforskningsinstitut har derfor udarbejdet en anvisning, der giver det nødvendige grundlag for at etablere velfungerende og energibesparende anlæg til naturlig ventilering af erhvervsbygninger og lignende bygninger.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside (der skal betales for at downloade anvisningen)