Anvisning 188: Ventilationsanlæg med lavt elforbrug

SBi' anvisning anvisning nr. 188: Ventilationsanlæg med lavt elforbrug

I Bygningsreglementet er der krav om begrænsning af elforbruget til drift af ventilatorer. Kravet har især betydning for større ventilationsanlæg i servicesektorens bygninger.

Anvisningen handler om, hvordan man projekterer og udfører ventilationsanlæg, således at kravet opfyldes uden at hensynet til hygiejne og komfort tilsidesættes, og således at der opnås optimal totaløkonomi. Anvisningen henvender sig til teknikere, der har et almindeligt forhåndkendskab til ventilationsteknikkens teori og praksis.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside (der skal betales for at downloade anvisningen)